Vibrators & UK Subs
Henriksberg, Göteborg 28/1-2010

Jag måste vara den ende i världen som tycker det är lite mysigt att ligga och försöka sova och ha lite skumt ljud i öronen efter en konsert. För det känns inte så farligt ljudet utan är mer ett kvitto på att man varit på konsert. Idag var det konsert med två grupper som har hållit på väldigt länge och Knox i Vibrators och Charlie Harper i UK Subs har uppnått pensionåldern och undertecknad känner mig riktigt ung. Vi trodde att medelålder skulle vara väldigt hög idag men det är en väldigt blandad mix av åldrar, tuppkammar, "vanliga" människor och gamla punkrävar. De här banden är väl bland de engelska punkband som har gjort mest minnesvärda låtargenom tiderna.

 Först ut är i alla fall Vibrators med en gode Knox i högform efter sjukdomar och liknande. Vilka låtar de har gjort eller vad säga som följande låtar som verkligen spred glädje hos oss Amphetamine Blue(eller hur Brollan) Automatic Lover, Troops of Tomorrow, Into the Future, Baby Baby och Whips & Furs. Lägg till detta en riktigt bra cover på Sound of the Suburbs och en mindre bra med Cadillac. Bandet är i ganska bra form och levererar ett riktigt bra gig och jag tror att jag tycker det är bättre än den gången jag såg dem för 26(!!!!) år sedan. De spelar väl ungefär en timme och det är en urladdning som heter duga. Jag ser framemot nästa spelning som då blir 2036 och då är Knox 91 år och jag tror och hoppas att han står på scenen då också.

UK Subs verkar lite populärare denna kväll för publiken är mer med när de spelar eller om det är så att de har fått i sig några öl till kanske men det verkar som Uk Subs lite tuffare musik tilltalar mer än Vibrators lite mer rockiga dito. Ojojoj vilken hitkavalkad det blir men de kunde väl slopat den riktigt tråkiga Ice Age. men vi fick ju höra låtar som Stranglehold, I live in  A Car, Warhead, Organised Crime, New York State Police, Party in Paris, Tenage och Emotional Blackmail och bättre än så här kan man nog inte ha det en kväll med UK Subs. De verkar har riktigt kul när de spelar och det är sådana här grupper som verkligen känns äkta och här finns inga inövade posér som som krampaktigt utförs på scen utan här finns bara äkta kärlek till publik och punkrock. Och att Alvin Gibbs är med på bas är stort(för det var väl Alvin?)

Jag går hem väldigt nöjd efter denna kväll och båda banden levererade mycket mer och bättre än jag trodde de skulle göra och jag håller nog UK Subs som favoriter denna dag men Vibrators kommer inte långt efter och dessa punkrockande farbröder är och har alltid varit mina hjältar. Tack förresten Jonk också för hjälpen med att komma in på konserten.

I must be the only one in the orld which feels a little bit cosy when the ears are ringing when I lie in my bed after a concert. Because it doesn´t feel so dangerous that sound and it´s a receit that you have been to a concert. Today it was a concert with two groups which have been on the road for a very long time and Knox in Vibrators and Charlie Harper in UK Subs have reached the age that you don´t have to work anymore and I feel really young. We thought that the middle age should be very high on this concert but it was a big mix of ages, mohawks, "usual" people and old punkpeople. These bands is among the english punkbands the ones who have done the best songs through the times.

First out Vibrators with good old Knox in good form after sickness and similar tings. What a lod of good songs they have done or what to be said about following songs: Amphetamine Blue(or what do you say Brollan) Automatic Lover, Troops of Tomorrow, Into the Future, Baby Baby and Whips & Furs. Put to this a really good cover on Sound of the Suburbs and a not so good one on Cadillac.The band seems to be in good shape and they gives us a really good gig and I think this is better than the last time  I saw them for 26(!!!!) years go. They plays in an hour I think and they gives us everything. I looking foreward to the next gig which will 2036 and then is Knox 91 years and I think and I´m hoping that he´s on stage then too.

UK Subs seems to be a little bit more popular this evening because it´s more audience when they plays or is it so taht people have drink some more beers this time maybe but it seems like if UK Subs a little bit tougher music is something people like more than Vibrators rocking music. Wow what a load of hits we get here but we could have been without the boring Ice Age but we heard songs like Stranglehold, I live in  A Car, Warhead, Organised Crime, New York State Police, Party in Paris, Tenage and Emotional Blackmail  and better than this you couldn´t have it on a concert with UK Subs I think. They seems to have really fun when they play and these sort of groups feels really pure and here we don´t have any trained poses which is been doing on stage because here we have only pure love to the audience and to punkrock. And that Alvin Gibbs was there and played the bass was big(It was alvin wasn´t it?)

I go home very satisfied after this evening and both of the bands gave us much and was better than I thought they would be but I hold UK Subs as my favourites this evening but Vibrators isn´t far away from them and these punking old men is and have always been my heroes. Thanks to Jonk also for the help to coming into this concert.