Troublemakers
Liseberg, Göteborg 130607

Wow...det här var en udda upplevelse. Först och främst Troublemakers i dagsljus men att se alla dessa udda personligheter. Det är hawaiiskjortor blandat med unga tjejer med slöjor som älskar Mammas Flickor och det är familjer med små barn med Troublemakers skjortor, äldre damer som diggar och punkare med tuppkammar och så vi gamla punkare också.  Det ser ganska illa ut med folk när konserten skall börja men det blir några hundra till slut och det är väl precis så som det skall vara på en Troublemakers konsert. Men det är som vanligt annars när Blomgren och grabbarna har konsert...alltid fullt ös och en massa hits levereras och en ny låt som jag tycker låter riktigt intressant.

Annars blandas det ganska friskt från senare skivor med äldre låtar och visst är favoriterna fortfarande Göteborg, När månen lyser klar, Hjältarna skålar i blod och Lilla IIB. Men andra favoritlåtar som Majorna brinner, Utan hjärta Stannar Sverige, Mammas flickor och deras cover på Som Sommaren är låtar som jag gillar. Hela konserten är som jag sade alltid bra och det är inget undantag denna gång och de här grabbarna/gubbarna vet hur man skall spela punkmusik och få till en musik som gillas av både unga och gamla, muslimer och kristna och ateister. Punkare och proggare etc etc. Jag har sett de bättre men denna gång var det ingen alkohol inblandat så det kanske är svaret eller så har de varit bättre andra gånger men som alltid är de mer än ok. Jag tror att de är ganska nöjda med konserten och det är jag med.

You Tube klipp

Majorna Brinner

När månen lyser klar

Utan hjärta stannar Sverige

 

Wow ... this was an odd experience. First Troublemakers in daylight, but seeing all these odd personalities. It is hawaii shirts mingled with young girls with veils who love Mammas Flickor and it is families with young children with Troublemakers shirts, elderly ladies who dig and punks with mohawks and so we old punks too. It looks pretty bad with people when the concert will start but it will be a few hundred in the end and that's exactly as it should be on a Troublemakers concert. But there is, as usual, otherwise when Blomgren and the guys have concert ... always full speed and a lot of hits delivered and a new song that I think sounds really interesting.

Otherwise, it is mixed quite freely from later discs with older songs and some favorites are still Göteborg, När månen lyser klar, Hjältarna skålar i blod and Lilla IIB. But other favorite songs Majorna brinner, Utan hjärta Stannar Sverige, Mammas flickor and their cover of Som sommaren that I like. The entire concert is as I said always good and there is no exception this time and these guys / guys know how to play punk music and get to a music that is appreciated by both young and old, Muslims and Christians and atheists. Punks and prog owners etc etc. I've seen better, but this time there was no alcohol involved, so maybe the answer or they have been better at other times but as always, they are more than ok. I think they are quite satisfied with the concert and I'm with.