Torsson

Liseberg, Göteborg, 180809

Torsson är man alltid lika kluven när man ser egentligen. För ibland låter det så mycket dansband så man undrar om man kommit fel. Men när man hör deras texter så vet man att man kommit rätt. Denna gång är det inte så blandad publik som man är van vid som man brukar ha är det är konsert på Liseberg och denna gång ligger nog medelåldern runt 55-60 år kan jag tänka mig. Rockkonsert...nja ibland för oftast är det väldigt lugna tongångar som gäller när Torsson spelar. Tomas Holst har en Johansson-tröja på sig dagen till ära och denna gång har den yngre trummis och Bo Åkerström småpratar mellan varje låt och han är rolig på ett ganska torrt sätt. Många hitlåtar har de gjort och då menar jag kanske hitlåtar på det sättet att alla i hela Sverige vet vilka gruppen eller låtarna är. Men man blir glad av låtarna och då framförallt av låtarma Max och Nisse, Bröderna Holm, Rim och Reson, Sverige, Det spelades bättre boll, Danmark, Jag minns en gammal bil, Blodomloppet, Elmia och Volleybollmolly. Att de spelar en gammal låt som Lingonplockning värmer också. Men jag saknade låtar som Son of Ayatollah, Assar Höll ett tal och En tung missbrukare men man kan ju inte få allt. Publik och band verkar trivas i alla fall och det blir en trivsam kväll till slut i alla fall. Alltid roligt att se gruppen även om det minst lika bra på skiva men då missar man ju Bo Åkerströms torra snack mellan låtarna.  Så slutsumman av denna kväll blir att man går hem glad och lycklig i sommarkvällen och när ett band heter som jag heter i efternamn kan det ju inte vara dåligt!

Torsson is always equally in tow parts when you really see them. Because sometimes it sounds so much dance band so you wonder if you have came to the right place.  But when you hear their texts, you know that you are right. This time it's not so mixed crowds that you're used to as you usually have when there is a concert at Liseberg and this time is the average age around 55-60 years I can imagine. Rock concert ... sometimes , it's very calm music that apply when Torsson plays. Tomas Holst has a Johansson shirt wearing the day to honor and this time the younger drummer is new and Bo Åkerström have chats between each song and he is fun in a rather dry way. Many hit songs have they made and then I don´t mean hit songs in the sense that everyone in Sweden knows which the group or the songs are. But you will be happy of the songs and especially of the songs like  Max och Nisse, Bröderna Holm, Rim och Reson, Sverige, Det spelades bättre boll, Danmark, Jag minns en gammal bil, Blodomloppet, Elmia and Volleyballmolly. That they play an old song like Lingonplockning is also warming. But I missed songs like Son of Ayatollah, Assar Häll ett tal and En tung missbrukare but you can not get it all. Audience and band seem to be nice anyway and it will be a pleasant evening at last. Always nice to see the group, although it's just as good on record, but then you miss Bo Åkerströms dry talk between the songs. So the sum of this evening will be that your'e happy in the summer evening and when a band is called my last name, it may not be bad!