Thåström
Lisebergshallen,Göteborg 090320

Jag minns en gång för 30 år sedan i Kongresshallen i Uddevalla när jag såg Ebba Grön och man var en lite punkare. Till och med raggarna hade betalt inträde för att se Ebba Grön eller rättare sagt de hade betalt för att få en chans till att slå punkarna gula och blå. Vad man slås av idag är att publiken är otroligt blandad och det är alltifrån gråhåriga gentlemän som jag själv över sjuttonåriga killar , tuppkammar och mammor med barn, ja ni förstår en ganska udda samling som alla har en sak gemensamt, de dyrkar den just idag 52-årige Thåström. han fyller år just denna dag och jag hoppades på något extra just beroende på detta. Första låten på senaste skivan Kort Biografi med litet testamente är ännu en betraktelse av hans liv liksom låten The Haters och det är två av de inledande låtarna och de är riktigt bra. Lite tuffare än på skiva kanske men det gör de gott. Sedan känns det i alla fall för mig lite down men det klart en låt som saker som hon gör är ju bra och när han drar igång munspelet på Jeffrey Lee Pierce så börjar en riktigt bra period, låtar som Alla vill till himlen, Var e Vargen, En vacker död stad och några till som jag har glömt(jag är ju så dålig på titlar ibland). Efter en ganska kraftfull avslutning så avlutas konserten med en lugn låt. När han kommer in igen så blir det Fan Fan Fan och Du ska Va president bland andra men Axel Landquists park gör sig ju så mycket bättre live...det måste jag säga. När Thåström som mest hoppar om kring i diverse poser så undrar man om han inte saknar att hantera gitarren hela tiden. Som jag sagt förut, den här mannen åldras med stil och jag skulle inte förundras om man står här när han är 62 år och diggar de gamla låtarna igen. Ingen Ebba Grön-låt idag men det hade jag väl inte väntat mig heller. Det är alltid en upplevelse att se Thåström och han lever sig verkligen in vad han gör och hans kompband är riktigt bra idag. Det kändes som om det var en av de bättre konserter jag sett med honom för han anpassade de tuffa med ballader på ett mycket balanserat sätt. I remember once 30 years ago in Kongresshallen in Uddevalla and I saw Ebba grön and I was a little punk. And the raggare have paid entrance to the show to see them also or maybe they have paid just to get into the room to beat the punks up. What hits me today is that the audience is really mixed and it´s everything from greyhaired gentlemen as myself over seventeen old year guys, mohawks and mums with their children, yeah you udnerstand a really odd mix of people and everyone have one thing in common, they really love the 52-year old Thåström, ha have his birthday just today and I have been hoping to hear something special just today. The first song on the new record Kort Biografi med litet testatmente is another story about his life and so is the song The Haters and they are some of the introsongs and they´re really good. A little bit touger than on record but it doesn´t do anything. And then it feels a little bit down for me but a song like Saker som hon Gör is always good and when he begin to play on his harmonica and do the song Jeffrey Lee Pierce so comes the best period in the concert with songs like Alla vill till himlen, Var e Vargen, En vacker död stad  and some more that I have forgot(I´m so bad at titles sometimes). After a really powerful end on the concert so is the concert ended with a calm song. When he comes in again he does songs like Fan Fan Fan and Du ska va president among others but Axel Lanquists Park is better live...I must say that. When Thåström jumps around in many different poses so do I wonder if he shouldn´t have the guitar in his hand all the time. As I have said before , this man is aging with dignity and I would be surprised if we stand here when he´s 62 years too and jump around to the old songs. No Ebba Grön-song but I haven´t thought that anyway. It´s always an experience to see Thåström and he really lives into the things he do and his band today is really good. It feels like this was among one of the better concerts I have seen with him and he did ballads and mixed that with tougher songs in a superb way.