Kända och okända personer listar bästa skivorna, bästa konserterna och de viktigaste sakerna i livet

Known and unknown persons list their best records and their best concerst and the most important things in life

Sommaren och internet, vad betyder det för Skrutt?

Summer and internet, what that means for Skrutt?