Stiff Little Fingers
Sticky Fingers, Göteborg 141108

Lite sliten och bakfull idag uppväga av en riktigt go känsla från gårdagens konsert. När vi kom dit så var det inte mycket folk men under förbandet Mattias Hellberg(jag vet inte riktigt vad jag skall tycka om han men det kändes mest som bakgrundssorl) så började det komma in mer och mer folk och till slut var det nog ganska fullt på stället och jag jag såg ju SLF förra gången 1982 och den gången var det väl sådär vad jag kommer ihåg, Nu med ett nytt starkt album i bagaget så börjar de komma upp i åren men egentligen är det inget som märks egentligen. Basisten i gruppen är en riktigt trevlig bekantskap och han verkar verkligen älska det som spelas och ursprungsmedlemmarna Jake och Ali likaså. Låtarna håller riktigt bra och även de nya vävs in i det hela utan problem. Vilken låtskatt de besitter eller vad sägs om låtar som Alternative Ulster, Wasted Life, Barbed Wire Love, Tin Soldiers, Nobody´s Heroes, Doesn´t make it alright, Won´t be told, Roots radicals rockers and reggae och Silver lining...alla är ju hits och jag kan räkna upp ännu mer och många av de nya låtarna kanske inte har uppnått samma klass ännu men de håller riktigt bra. Här är det inga trötta gamla gubbar utan pigga och spelsugna gamla gubbar som ger järnet. Pubilken är med på noterna också och konserten är nog en av de bästa jag sett på länge och SLF levererar riktigt mycket. Nu hoppas jag inte det tar 32 gånger till nästa gång som jag ser dem utan att det blir lite mer inom snar framtid. Punken lever och SLF kommer att var med länge till hoppas jag.

A bit worn and hungover today offset by a really cozy feel of yesterday's concert. When we got there it was not very busy but under the support Mattias Hellberg (I do not really know what to think about him but it felt more like background hum) it started to get into more and more people and in the end, it was probably pretty full in place and I, I saw the SLF last time in 1982 and the time it was well like what I remember, now with a strong new album in the trunk so they start getting on in years but really it's nothing really noticeable. The bass player in the group is a really nice friendship, and he seems to really love it that is played and the original members Jake and Ali as well. The songs are really good and also the new woven into the whole thing without problems. What tunes they possess or how about songs like Alternative Ulster, Wasted Life, Barbed Wire Love, Tin Soldiers, Nobody's Heroes, Doesn't make it alright, Won't be told, Roots radicals rockers and reggae and Silver Lining. ..all the hits and I can list even more, many of the new songs may not have achieved the same class yet but they are really good. Here it is no tired old men without lively and eager old men giving iron.The audience is on it too, and the concert is probably one of the best I've seen in a long time and SLF delivers quite a lot. Now I hope not, it takes 32 years till next time I see them without it becoming a bit more in the near future. Punk is alive and SLF will was much longer be with us, I hope.