URSÄKTA RÖRAN VOL 6-DÅRSKAPEN STYR(CD-GRÖNPEPPEAR RECORDS 035)

 

Sjätte volymen i denna eminenta serie av samlingsskivor. Som vanligt både kända grupper och okända för mig. PPL är ju en favoritgrupp och deras Takotsubo är en låt som har ett typiskt sound som mycket beror på Jojos röst som gör mycket för deras bra punk. Slaveriet är ju en gammal favoritgrupp men tyvärr är det en låt från nya skivan (även om den skivan är superb) men man vill ju alltid ha nya låtar. Men Slaveriet visar verkligen var skåpet ska stå när det gäller snabb punk och jag älskar bara sångerskan råa röst och deras korta och snabba låtar. Von Bacchi kör en Streberslåt Betongbarn och gör det akustiskt och jag bara älskar låten, både med Strebers och med Von Bacchi och texten kanske blir än nu starkare på detta lugnare vis. Socialstyrelsen är ju alltid bra och råa och deras Krossad Verklighet är inte något undantag. Fitchicks kör på engelska i sin MK Ultra(Take my mind) och här tänker jag lite på hardcorevågen som kom på 90-talet i Sverige med Refused, Abhinanda och de banden. Bra låt! Kontrollanterna sjunger Hatar er och jag hatar er verkligen inte eftersom detta är den kortaste låten(1:14) och det är snabb punk och de är unga och de hjälper punken att leva vidare. Efemär har nog den kanske sjukaste titeln eller vad sägs om Grab them by the pussy och det är en rå, arg och snabb låt i sanna hardcoreanda med skrikande sångare…attityd! Staf kör en låt som heter En Spansk Trubadur och det är väl inte gamle Bernt Staf som döljer sig bakom detta 😉 och börjat spela punk?....tror inte det men låten är lite annorlunda punklåt och jag tänker nästan på gamla IFK Gamla Saxon av någon anledning. Chörnobyl har vi hört innan på någon singel. Du är Produkten heter låten och det är en snabb, galen och skön låt i sanna hardcoreanda med en sångare som låter mera vild än tam…en favoritlåt på skivan! ZtereotypernA intervjuade jag för ett tag sedan och detta är en demo av Som man Bäddar och jag tänker på tidiga punkband i Sverige som de lät 1978-79 och man får en skön känsla i kroppen. Vetifan intervjuade jag i början av detta år och detta är en låt som de har kallat Lönedag och det är väl inte som Kung i Baren och just denna låt får mig att tänka på ett gammal Trollhätteband som Brutal Personal eller något sådant. Mycket känslor och framförallt är det mycket punk! Lillkrister är näst sist ut med sin Punkodysse och det är den mest ovanliga låt på den här skivan. En skön trubadur/gypsy låt eller något sådant. Sist men absolut inte minst eller yngst är Slobobans Undergång med sin Soluppgång och Lycka…den låten och den gruppen skulle jag kunna ge hur många superlativer som helst men nöjer med att säga att de är ett av Sveriges bästa punkband! 10/10-2023


********

URSÄKTA RÖRAN VOL 6-DÅRSKAPEN STYR(CD-GRÖNPEPPEAR RECORDS 035)

 

The sixth volume in this eminent series of compilations. As usual both well-known groups and unknown to me. PPL is a favouritegroup and their Takotsubo is a song which have a typical sound which depends a lot on Jojos voice which does a lot for their good punk. Slaveryietis an old favouritegroup but unfortunately it ́s a song from the new record (even if that record is superb) but you always want new songs. But Slaveriet really shows where the cupboard should be when it comes to fast punk and I just love the singer's raw voice and their short and fast songs. Von Bacchi do a Streberssong Betongbarn and do it acoustically and I just love the song, both with Strebers and with Von Bacchi and the lyrics maybe become even stronger now in this calmer way. Socialstyrelsen is always good and raw and their Crushed Reality is no exception. Fitchicks do it in English in their MK Ultra(Take my mind) and here I think a little about the hardcorewave which came in the 90 ́s in Sweden with Refused, Abhinanda and those bands. Great song! Kontrollanterna sing Hatar er and I don´t hate you because this is the shortest song(1:14) and it's fast punk and they're young and they help punk to live on. Efemär have maybe the sickest title or what to say about Grab them by the pussy and it's a raw, angry and fast song in true hardcore spirit with screaming singers... attitude! Staf do a song called En Spansk Trubadur and it ́s not old Bernt Staf who hides behind this 😉 and started to play punk?.... I don ́t think so but the song is a little bit different punk song and I think almost of old IFK Gamla Saxon for some reason. Chörnobyl have we heard before on some single. The product is the name of the song and it's a fast, crazy and nice song in true hardcore spirit with a singer who sounds more wild than tame... A favorite song on the record! ZtereotypernA I interviewed a while ago and this is a demo of Som man Bäddar and I think of early punk bands in Sweden as they sounded 1978-79 and you get a nice feeling in your body. Vetifan I interviewed in the beginning of this year and this is a song which they have called Lönedag and it ́s not like Kung i Baren and this song makes me think of an old Trollhättan band like Brutal Personal or something like that. A lot of feelings and above all it ́s a lot of punk! Lillkrister is second to last with his Punkodysse and it ́s the most unusual song on this record. A nice troubadour/gypsy song or something like that. Last but certainly not least or youngest is Slobobans Undergång with its Soluppgång och lycka... That song and that group I could give as many superlatives as I want but I ́m satisfied to say that they ́re one of Sweden's best punkbands! 10/10-2023