URSÄKTA RÖRAN VOL 2-VI FICK FEL ADRESS(CD-GRÖNPEPPEAR RECORDS)

 

Vol 2 i denna eminenta samlingsserie. På denna skiva är det mesta outgivet och det gillar jag! Först ut är Skräp med en pandemilåt som låter mycket trall…Som en tidig Asta-låt. Kronofogden har vi ju hört förut och det är snabboch tuff hardcore på svenska och de för Hudiksvalls arv vidare när det gäller punk. Madam Skam har en låt som heter Kär i en straight tjej och den här gruppen får mig att tänka på ett mer välspelande Sporten e Död. Urarta har ju ett bra bandnamn och är en ny grupp som inte spelar någon ny sorts musik men de spelar en tung new waveaktig musik med tjej på sång…riktigt intressant. Blomman från Troublemakers staller upp på gästsång i Perverts gamla slagdänga Du e plast och det är City Saints som “kompar”. Bra låt och alltid trevligt med nyinspelningar. White Monkey kommer från Strängnäs och det förpliktigar ju, de sjunger på engelska och deras Demons Within ä ren rockig låt. Skogstokig har en låt som heter SM i Ryggdunk och det är en ganska tuff punklåt med “skrikig” sång. Påminner mig som om Rövsvett skulle mixas med trallpunk. Comminor är 8:e bandet ut med sin Hustling with Mom och precis som det star på skivan så utmanar de hur punk ska låta. Det är en riktigt fräck låt med en tunn ljudbild och det blandas friskt mellan genres. Svårmodet spelar folkpunk i sin Rädslan och det är väldigt akustiskt. Last Climb avlöser de och det är ytterligheter i punkvärlden här. Från aksutsik folkpunk till snabb hardcore med ilsken sångare. Kjoltyg har en primitiv stil och en ganska långsam stil av punk…..men jag gillar den desperata sången. Planet Trash fick jag nyligen en LP ifrån och detta är en överbliven låt från den, den heter Jorden ingen ärvde och det var synd att de lämnade den men tur för oss som har den här skivan. Snabb låt med bade lugna och tuffa partier…..bra skit! Sist ut är Ruter Dams Orkester och det är tydligen medlemmar från Körsbärsfettera som visar oss hur de låter. Inledningen på låten påminner mig om en Perkelelåt men sedan blir det egen stil och punkgrupper med tjej på sång är något jag verkligen gillar. En bra punklåt som lovar mer. En riktigt bra samling som vanligt! 5/5-2021

 


********

URSÄKTA RÖRAN VOL 2-VI FICK FEL ADRESS(CD-GRÖNPEPPEAR RECORDS)

Vol 2 in this eminent collection series. On this record, most things are unreleased and I like that! First out is Skräp with a pandemic song that sounds a lot trall… Like an early Asta song. We have heard Kronofogden before and it is fast and tough hardcore in Swedish and they pass on Hudiksvall's legacy when it comes to punk. Madam Skam has a song called Kär i en straight tjej and this group makes me think of a more well-playing Sporten e Död. Urarta has a good band name and is a new group that does not play any new kind of music but they play a heavy new wave-like music with a girl singing… really interesting. Blomman from Troublemakers stands up to guest singing in Perverts old hit Du e plast and it is City Saints who play behind. Good song and always nice with new recordings. White Monkey comes from Strängnäs and it is obligatory, they sing in English and their Demons Within is a pure rock song. Skogstokig has a song called SM in Ryggdunk and it is a pretty tough punk song with "screaming" song. Reminds me as if Rövsvett was mixed with trallpunk. Comminor is the 8th band out with their Hustling with Mom and just as it says on the record, they challenge how punk should sound. It's a really cool song with a thin soundscape and it mixes well between genres. Svårmodet plays folk punk in its Rädslan and it is very acoustic. Last Climb are the next and there are extremes in the punk world here. From acoustic folk punk to fast hardcore with angry singers. Kjoltyg has a primitive style and a rather slow style of punk ..but I like their desperate song. Planet Trash I recently got an LP from and this is a leftover song from it, it is called Jorden ingen ärvde and it was a shame that they left it but lucky for us who have this record. Fast song with both calm and tough parts… ..good shit! Last out is Ruter Dam's Orchestra and it is apparently members from Körsbärsfettera who show us how they sound now. The introduction to the song reminds me of a Perkelesong but then it becomes their own style and punk groups with a girl on vocals is something I really like. A good punk song that promises more. A really good collection as usual! 5/5-2021