TOLV TUM PUNK VOL 1(LP-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 020)

 

Att låta fyra band samsas på en skiva Kanske inte är något nytt men ett superbt sätt att få upp ögonen på band som man Kanske inte hört innan. När sedan två av banden är två av de mest intressanta punkbanden som finns just nu är med så blir det inte sämre. Kardborrebandet och Left Hand Black är ju två favoritband. Kardborrebandet inleder skivan med sina tre låtar och tyvärr är det ju tre låtar från senaste fullängdaren och jag skulle vilja haft nya låtar av denna fantastiska grupp….men låtarna blir ju inte sämre för det. Bortamatch med sin skatakt är ju fräck och annorlunda för att vara Kardborrebandet. Mähälium var det många år sedan jag hörde och det är en trevlig överraskning att få höra de igen. Gruppen är den som har de fräckaste låttitlarna eller vad sägs om När dumheten rövknullar förståndet, och Gaffa mig på en napalmbomb. Musikaliskt är det trallpunk men på samma vis som Asta Kask gjorde på senare år har de blivit hårdare än förr. Dessa fyra låtar kommer från en kassett som släpptes i 50 ex så bara dessa låtar gör skivan värd att köpa.   Reckless State är den enda gruppen jag inte hört innan och alla deras fyra låtar på ett C. Det är Martin Hällgren(DLK) som har mixat låtarna och det är Kanske inte så konstigt eftersom de låter lite som DLK fast på engelska. Lika lekfullt med körer och liknande stil. Kanske lite hårdare men Reckless State låter mer än lovligt intressanta. Vill gärna höra mer med dem snart. Sist ut är Left hand Black med sin horrorpunk och de har seglat upp till ett av mina favoritband de senaste åren. Tyvärr är det två remixade låtar från första skivan och Murder You från senaste skivan. Riktigt bra låtar men jag skulle vilja ha mer nya låtar med LHB. Men för nybörjaren på dessa band så är detta ett ypperligt tillfälle att få mycket för pengarna. Hade det bara varit nya låtar på skivan så hade den fått full pott nu får den “bara” ett högt betyg! 26/10-2022


********

TOLV TUM PUNK VOL 1(LP-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 020)

 

Letting four bands come together on one record maybe it's nothing new but a superb way to open your eyes to bands you may not have heard before. Then when two of the bands are two of the most interesting punk bands that exist right now, it doesn't get any worse. After all, Kardborrebandet and Left Hand Black are two favorite bands. Kardborrebandet starts the album with their three songs and unfortunately it's three songs from the last full-length and I would like to have new songs by this amazing group....but the songs don't get any worse for that. Bortamatch with its skatunes and different for being Kardborrebandet. Mähälium comes next and it's been many years since I heard them and it's a pleasant surprise to hear them again. The group is the one with the cheekiest song titles or how about När dumheten rövknullar förståndet, and Gaffa mig på en napalmbomb. Musically, it's trallpunk but in the same way that Asta Kask did in recent years, it has become harder than before. These four songs come from a cassette that was released in 50 copies so these songs alone make the record worth buying. Reckless State is the only group I haven't heard before and all four of their songs are on a C. Martin Hällgren(DLK) has mixed the songs and it is perhaps not so strange because they sound a bit like DLK but in English. Just as playful with choirs and similar style. Maybe a little harder but Reckless State sounds more than interesting. Would love to hear more with them soon. Last up is Left hand Black with their horrorpunk they have sailed up to one of my favorite bands in recent years. Unfortunately, there are two remixed songs from the first record and Murder You from the last record. Really good songs but I would like more new songs with LHB. But for the beginner on these bands, this is a great opportunity to get a lot for your money. If there had only been new songs on the album, it would have been given full pot, now it "only" gets a high rating! 26/10-2022