PøNK I NORGE 2023(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR087)

Norsk punk har alltid varit intressant för oss svenskarnas det finns många bra grupper där och det visar denna skivan som tar pulsen på landet år 2023.Dudes inleder denna intressanta samling med en riktigt snabb låt som verkligen är punkig snabb och min smak. Twominuteshate har ett sound som får mig att tänka lite på Vice Squad efter att Beki hade lämnat för en LP-skiva. Lite desperat sång med Fights avlöser och det är en kompakt låt som fastnar. Storksons är lite poppigare och deras Arbeidsledig är en skön låt med lite skakänsla eller något sådant. Skitsamma glad blir jag i alla fall. Evig Oppgang sjunger på norska och jag älskar detta. De låter förbannade och hårt punkiga i sin låt Jesus. Ännu en grupp med väldigt kompakt hårt sound är Slug Boys..skön låt. Bästa låttitel har ju Deepthroat diare med sin låt Vil du ha kake så må du bake…så sant så sant och låten då? Min favoritlåt på skivan tror jag för den är så skönt punkig och snabb…Gunnes sjunger en låt som gör ont….FORK in the eye…låter inte skönt. Sonika Boom Booms har en av de kortaste och rockigaste låtarna på skivan. Sida A avslutas med gruppen Deciböllene och deras Nazzze Nöff En skön antinazistaisk låt som ger mig en skön känsla av ilska och det känns bra emot svinen. Christians snabba, tuffa punkrock inleder b-sidan och jag älskar ju grupper med tjej på sång så därför älskar jag Christians så klart. Namnet Tidemann & gud ger mig förhoppningar och där var jag helt rätt ute. Så skön låt och man bara hoppar och sjunger med. Slitasje har en tjej på sång och det låter som gammal punk och det gillar jag för jag är ju gammal. SKÖLL är lugn inledningsvis men Du faer tar fort ibland och är lite upp och ned i fart. Barnevaennlig har en låt som heter Elsk och en skön låt med tjej och killsång och det är en låt som jag lägger på min favoritlista med en gång. Annorlunda och bra. Tre låtar kvar och först ut är gruppen Light at the end med en habil punklåt som ibland påminner mig om  våra svenska hjältar No Fun at all med lite mer metalinfluenser. Braekkekaekkel har en låt som heter Villsvin, en låt som är lite halvgalen och inte riktigt min favoritlåt skivan men det finns så många bättre ”konkurrenter” på den här skivan. Skivan avslutas av No Speech och deras låt We all….en lugn rocklåt som är en bra avslutning på denna skiva. Jag skulle vilja ha alla års upplagor av denna eminenta samling. 22/9-2023


********

PøNK I NORGE 2023(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR087)

Norwegian punk has always been interesting for us Swedes, there are many good groups there and it shows this album that takes the pulse of the country in 2023.Dudes starts this interesting collection with a really fast song that is really punky, fast and my taste. Twominuteshate has a sound that makes me think a bit of Vice Squad after Beki had left for an LP. A bit of desperate vocals with Fights takes place and it's a compact song that sticks. Storksons is a bit poppier and their Arbeidsledig is a nice song with a bit of a ska feeling or something like that. At least I'm happy with. Evig Oppgang sings in Norwegian and I love this. They sound angry and hard punk in their song Jesus. Another group with a very compact hard sound is Slug Boys. nice song. Best song title has of course Deepthroat Diare with their song Vil du ha kake så må du bake... So true, so true, and what about the song? My favorite song on the album, I think, because it's so nice, punky and fast... Gunnes sings a song that hurts....FORK in the eye... Doesn't sound nice. Sonic Boom Booms has one of the shortest and rockiest songs on the album. Side A ends with the group Deciböllene and their Nazzze Nöff A nice anti-Nazi song that gives me a nice feeling of anger and it feels good against the pigs. Christian's fast, tough punk rock begins the b-side and I love groups with girls on vocals so therefore I love Christians of course. The name Tidemann & gud gives me hope and there I was absolutely right out. Such a nice song and you just jump and sing along. Slitasje has a girl on vocals and it sounds like old punk and I like that because I'm old. SKÖLL is calm initially but Du faer takes fast sometimes and is a bit up and down in speed. Barnevaennlig has a song called Elsk and a nice song with girl and boy song and it's a song that I put on my favorite list right away. Different and good. Three songs left and first out is the group Light at the end with a habil punk song that sometimes reminds me of our Swedish heroes No Fun at all with a little more metal influences. Braekkekaekkel has a song called Villsvin, a song that is a bit half-crazy and not really my favorite song on the record but there are so many better "competitors" on this record. The album ends with No Speech and their song We all....a quiet rock song that is a good ending to this album. I would like to have all this year's editions of this eminent collection. 22/9-2023