FREAK SHOW-LOCKED IN THE DRESSING ROOM(CD-LOCKED IN THE DRESSING ROOM LITD001)

Detta är en samling med grupper som spelat(tror jag) på denna klubb nere i Tyskland. Det är Ego-T. Superstar(Benny) som skickat mig denna skiva och jag tror att han har den här klubben också. Det ä ren riktigt bra uppställning på skivan eller vad sägs om TV Smith, Menace, District och Guitar Gangsters till exempel. En del av grupperna är jag inte så bekant med och Hip Priests som inlederär en av de grupperna och jösses vilken trevlig upplevelse det var. En garagepunkig distad rocklåt…så bra! Cryssis har ett sound som får mig att tänka tillbaka på grupper som Sparks och på samma gång glampunk…kul låt! Menace var det länge sedan jag hörde men detta låter helt OK! Cyanide Pills har en skön gitarr som påminner mig lite om någon tidig Gang of Four-låt…bra punk det här! Double Crush Syndrome har en ansträngd sångare och det blir annorlunda bara det men en riktigt bra snabb punkig låt är det i alla fall. Loaded 44s basslinga och sångerska gör låten Love to hate. En av de bästa låtarna på skivan med sitt tuffare Blondiesound. TV Smith är inte mycket att orda om…en suverän “gubbe”. Bitch Queens har attityd och sound som är hårt…kolla in! Duncan Reid and the Bigheads powerpop blir man alltid glad av.  Plague UK spelar punk som har något visst. Television Sects 77-punk är ju helt underbar…de vill jag höra mer av! En låt om covid kan jag tänka mig….I den gruppen spelar ju Ego T. Superstar och det gör han numera också i The District som är nästa grupp..Vilken bra låt de har fått till med sin Guitar hero…kraftig punkrock med 77-punk vibbar fast med ett hårdare sound. Mad Daddys distade låt Give it to me sprudlar av attityd och tuff musik. Guitar Gangsters har funnits med oss i snart 35 år och de håller riktigt bra ännu med sin poppiga punk! Den mest indieliknandelåten på skivan kommer sist med den suggestiva låten Shadow och det är Tara Rez som gör den. En riktigt bra och varierande samling! 15/7-2022


********

FREAK SHOW-LOCKED IN THE DRESSING ROOM(CD-LOCKED IN THE DRESSING ROOM LITD001)

 

This is a collection of groups that played (I think) at this club down in Germany. It's Ego-T. Superstar (Benny) who sent me this record and I think he has this club as well. It's a really good lineup on the record or how about TV Smith, Menace, District and Guitar Gangsters for example. Some of the groups I'm not that familiar with and Hip Priests who start is one of those groups and oh my gosh, what a nice experience it was. A garage punky distorted rock song... so good! Cryssis has a sound that makes me think back to groups like Sparks and at the same time glam punk... fun song! Menace it's been a long time since I heard but this sounds totally OK! Cyanide Pills has a nice guitar that reminds me a bit of some early Gang of Four song... good punk this! Double Crush Syndrome has a strained singer and it gets different just that but a really good fast punky song it is anyway. Loaded 44's bass loop and singer make the song Love to hate. One of the best songs on the record with its tougher Blondie sound. TV Smith isn't much to say about... a superb "old man". Bitch Queens has attitude and sound that is hard... check out! Duncan Reid and the Bigheads power pop makes me always happy. Plague UK plays punk that has something certain. Television Sect's 77 punk is absolutely gorgeous... I want to hear more of them! A song about covid I can imagine....In that group Ego T. Superstar plays and he now also does in The District which is the next group. What a great song they've got with their Guitar hero... heavy punk rock with 77-punk vibes but with a harder sound. Mad Daddy's distorted song Give it to me is bursting with attitude and tough music. Guitar Gangsters has been with us for almost 35 years and they still hold up really well with their poppy punk! The most indie-like song on the record comes last with the evocative song Shadow and it's Tara Rez who does it. A really good and varied collection! 15/7-2022