ALDRIG EN EP(LP/CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS033)

 

Här är ju skivan som tillkom efter en auktion av Micke i Asta Kasks gamla förstärkare. 4 unga band delar på en LP som kommer ut i 300 ex. Först ut är Dålig Isolering och deras lite kaotiska punk faller mig i smaken och den lätt desperat sången passar så bra in på deras distade punk.  Kanske inte så att en recensent som inte gillar punk kommer att hylla gruppen precis men en recensent som jag älskar sådana här unga och energiska grupper.  5 låtar och min favoritlåt är Världens bästa Land och de påminner mig om gamla Massmedia i den låten…fråga mig inte varför. Andra bandet är Microlaxx och här blir det 5 låtar också.  Microlaxx startar med en engelsksjungenlåt och det blir lite befriande här eftersom det mesta är på svenska här. Matförgiftning är en annorlunda text och den låten blir nog min favorit….Microlaxx blir bara bättre och är ett riktigt intressant punkband. Hårdgnissel inleder andra sidan och de är väl mest etablerade med en VINYL-LP i bagaget. De är bäst på skivan också men det är kanske inte så konstigt med tanke på att de har hållit på längst. Tre-manna gruppen har ett kompakt sound som jag hoppas att allt fler punkare hittar och börjar tycka om. Mer Hårdgnissel åt folket. Sista gruppen ut är Golvad Grävling och de har jag aldrig hör förr tror jag. Jag tänker nästan lite på Philemon Arthur and the dung när jag lyssnar till gruppen inledningsvis. Nomeansno på svenska? De har väl den mest udda stilen på skivan och den mest udda låttiteln eller vad sägs om Runka Laxen runt runkgalaxen. Punkigt som bara den för de skiter väl högaktningsfullt hur det ska låta. En riktigt skön skiva det här! 20/7-2023


********

ALDRIG EN EP(LP/CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS033)

 

Here is the album that was created after an auction by Micke in Asta Kask's old amplifier. 4 young bands share an LP that comes out in 300 copies. First up is Dålig Isolering and their slightly chaotic punk is to my taste and the slightly desperate vocals fit so well into their distorted punk. Maybe not that a reviewer who doesn't like punk will praise the group precisely but a reviewer like me loves these young and energetic groups. 5 songs and my favorite song is Världens bästa landand they remind me of old Massmedia in that song... Don't ask me why. The second band is Microlaxx and here there will be 5 songs as well. Microlaxx starts with an English-sung song and it becomes a bit liberating here because most of it is in Swedish here. Matförgiftning is a different lyric and that song will probably be my favorite....Microlaxx just gets better and is a really interesting punk band. Hårdgnissel begin the other side and they are probably most established with a VINYL LP in the luggage. They are the best on the album as well, but that is perhaps not so strange considering that they have lasted the longest. The three-piece group has a compact sound that I hope more and more punks find and start liking. More Hårdgnissel for the people. Last group out is Golvad Grävling and they I have never heard before I think. I almost think a little of Philemon Arthur and the dung when I listen to the group at the beginning. Nomeansno in English? They have the most odd style on the album and the most odd song title or how about Runka Laxen around the jerk galaxy. Punky as only it for they well respectfully how it should sound. A really nice record this! 20/7-2023