ZTEREOTYPERNA-SVEA RIKES HJÄRTINFARKT(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 030)

 

Snabb punkrock inledningsvis och de låter unga och det är de ju också. Det som slår mig mest är att det låter väldigt mycket som punk när jag växte upp. Jag tycker det är underbart, andra skulle kanske tycka att det är patetiskt att punken inte utvecklats. Jag vill vända på det och säga att det är en så skön känsla att höra deras musik eftersom de hart agit tillbaka punken dit som den tillhör, musik som alla kan spela utan fina solon, Snygg production etc där punken har kommit till lite grand. De kör ju till och med en låt av IQ55(Identitet) och det säger ju lite att de grävt i gamla låtar. Det hörs verkligen att de har lyssnat på gammal punk. Jag gillar deras stil riktigt mycket och Grönpeppar Records har lyckats igen och detta med att ge än nu ett ungt band chansen att visa upp sig. Det var så här punken lät när den lät som farligast och våra föräldrar inte fattade något…jag får en så skön nostalgikänsla och framtidstro på samma gång! 28/2-2023


********

ZTEREOTYPERNA-SVEA RIKES HJÄRTINFARKT(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 030)

 

Fast punk rock initially and they sound young and so are they. What strikes me the most is that it sounds very much like punk when I was growing up. I think it's wonderful, others might find it pathetic that punk hasn't evolved. I want to turn it around and say it's such a nice feeling to hear their music because they've brought punk back to where it belongs, music that everyone can play without nice solos, nice production etc where punk has come to a little bit. They even do a song by IQ55 (Identitet) and it says a little bit that they dug into old songs. It's really audible that they've been listening to old punk. I like their style really much and Grönpeppar Records has succeeded again and this with giving even now a young band the chance to show off. This is how punk sounded like when it sounded the most dangerous and our parents didn't understand anything... I get such a nice feeling of nostalgia and faith in the future at the same time! 28/2-2023