ZITTER-TICK TOCK(CD)

Jag fick denna digitala release också på CD och det är jag tacksam för. Fick också en tröja som jag kommer att bära med stolthet. Här blandas det friskt mellan musikstilar som vanligt när det gäller Zitter. Det är kul att lyssna till dem för man hittar alltid något nytt som är bra. En del lugnare låtar finns på skivan och även om de är lugna så finns det ett driv som gör att de inte är ballader utan riktigt bra rocklåtar. Så varför inte kolla in Zitter om ni gillar metal, punk och vanlig rock. Helt enkelt bra musik för det är det som Zitter besitter, att göra bra musik utan att på något sätt måla in sig i ett hörn musikaliskt. 3/9-2021

*******

ZITTER-TICK TOCK(CD)

I also got this digital release on CD and I'm grateful for that. Also got a sweater that I will wear with pride. Here, things mix freshly between musical styles as usual when it comes to Zitter. It's fun to listen to them because you always find something new that's good. Some quieter songs are on the record and although they are calm, there is a drive that makes them not ballads but really good rock songs. So why not check out Zitter if you like metal, punk and regular rock. Simply good music because that's what Zitter possesses, making good music without in any way painting themselves into a corner musically. 3/9-2021

ZITTER-INTOXICATED WORLD(CD)

Detta finns egentligen bara digitalt men de var så snälla att de gjorde en CD till mig. Ett svenskt hårdorcksband beskrev de sig själva som har jag för mig. Det är tydligen deras tredje fullängdssläpp på ett år. Det är bra marscherat. Jag skulle kanske inte kalla det hårdrock för då tänker man nästan på gamla grupper som Europe, iron Maiden och den typen. Nej, Zitter har ett helt annat sound och det är ett modernt sound och ett ganska eget sound på något sätt. Det känns som om man inte riktigt hört det förr. Jag gillar det faktiskt mycket och det känns som om de har tagit hårdrockens ganska konservativa stil till att göra något väldigt eget av det. Jag vet inte vad det beror på, om det är sångaren eller om det är så att de bara har en egen stil. Kolla in Zitter om ni gillar grupper som DAD, Sator och kanske lite traditionell hårdrock men den finns där bara i bakgrunden för det är något annat som styr musiken som ger mig mycket och kan egentligen inte peka på vad det är så det är bara att kolla in gruppen! 25/8-2021

*******

ZITTER-INTOXICATED WORLD(CD)

This is only a digital release but they were so nice that they made me a CD. A Swedish hardrock band described themselves as being with me. Apparently, it's their third full-length release in a year. It's good marching. I might not call it hard rock because then you almost think of old groups like Europe, Iron Maiden and that kind of thing. No, Zitter has a completely different sound and it's a modern sound and quite its own sound somehow. I feel like you haven't really heard it before. I actually like it a lot and I feel like they've taken the rather conservative style of hard rock to make something very own out of it. I don't know what it's about, whether it's the singer or if it's just that they just have their own style. Check out Zitter if you like groups like DAD, Sator and maybe some traditional hard rock but it's there just in the background because there's something else that controls the music that gives me a lot and can't really point to what it is so just to check out the group! 25/8-2021

ZITTER-QUINTUS(CD-VULTURE NEST PRODUCTION  AVNP01)

Udda skiva tycker jag nog. Två killar som spelar en larmig, punkig rock n roll och det ser lite hemmagjort ut men en del av låtarna är riktigt bra. Min skiva hänger sig i några av låtarna och det är lite tråkigt…. Det är ganska svårt att jämföra gruppen med något annat för de låter inte som några andra men punkrock är det i alla fall tycker jag. Det känns som om de lyssnat på lite annan musik också och någonstans kan jag höra en grupp som T.rex faktiskt. Jaja…försök att sponsra alla grupper som är små och gör likadant med Zitter. 15/10-2010

******

ZITTER-QUINTUS(CD-VULTURE NEST PRODUCTION  AVNP01)

Odd record I think. Two guys which is playing distorted, punky rock n roll and it looks a little like a homedone record but many of the songs are really good. My record is a little bit bad sometimes and it hangs up itself and that´s boring..It´s really hard to compare the group with anything else because they don´t sound like anything else but punkrock is it anyway I think. It feels like fi they have listened to some other music too and somewhere I can hear T:rex actually. Yeah..try to sponsor all small groups and do so with Zitter too. 15/10-2010