ZATREST-VYSTRELTE ME NA MESIC(CD-PHR RECORDS PH 278)

Oj det här är musik som jag blir riktigt glad av och även om de sjunger på tjeckiska(som jag ju älskar) så är det musik som jag sjunger med i mest hela tiden även om jag inte fattar någonting. Två covers på tjeckiska av Business och Blitz-låtar och bara det vittnar ju om klass. Snabb punkrock med otroligt mycket melodier och ett sound som gör mig väldigt glad. Det är en skön känsla på ngåot sätt att inte riktigt fatta vad de sjunger om men det klart man hoppas ju inte att de sjunger om något man inte håller med om när man förösker sjunga med men det tvivlar jag på. Ni som gillar 77-punk och streetpunk borde vara målgruppen för Zatrest. De har lite udda grepp som till exempel en kör som i Chcyzeme och några andra saker. Men ska ni bara ha en tjeckisk skiva kanske detta ska vara skivan…det är morgon nu och det känns som om hella min dag kommer att bli bra på grund av Zatrest. 14/2-20222


********

ZATREST-VYSTRELTE ME NA MESIC(CD-PHR RECORDS PH 278)

Wow, this is music that I get really excited about and even though they sing in Czech (which I love) it's music that I sing with most of the time even though I don't understand anything. Two covers in czech language of Business and Blitz songs and that alone testifies to class. Fast punk rock with an incredible amount of melodies and a sound that makes me very happy. It's a nice feeling in a way that you don't really understand what they're singing about but of course you hope they don't sing about something you don't agree with when you sing along, but I doubt that. Those of you who like 77-punk and street punk should be the target audience for Zatrest. They have some odd grips such as a choir like in Chcyzeme and a few other things. But if you're just going to have a Czech record, maybe this should be the record... It's morning now and I feel like my day is going to be fine because of Zatrest. 14/2-20222

ZATREST-PECKA VEDLE PECKY(CD-PAPAGAJUV HLSATEL PH 099)

Den här skivan börjar med vilt skrikande fans och det kanske är så som Zatrest vill ha det..inte vet jag. De skall inte behöva sträva efter att ha en så pass galen publik utan de bör nog nöja sig med mer sansade emo-vänner.Helt okej skiva men jag skulle nog vilja ha lite mer klös i musiken för det kan bli lite för snällt emellanåt och de låter lite som Stiff Little Fingers gjorde ett tag i slutet av 80-talet. Jag fick fyra skivor från detta bolag och detta är denna skiva jag gillar minst men ändå håller de riktigt hög klass. Lite skatakter också i Maska och det gillar jag.  That´s Entertainment på tjeckiska är kul också. 16/12-09

******

ZATREST-PECKA VEDLE PECKY(CD-PAPAGAJUV HLSATEL PH 099)

This record starts with wild shouting fans and that´s maybe the way that Zatrest want to have it…I don´t know. They must not be trying to get that and those maniac audience and they should be satisfied if they can get more calmer emofriends. Really ok record but I would have some more claws in the music because it could be a little bit too nice sometimes and they sound a little like Stiff Little Fingers did in the end of the 80´s. I got four records from this label in the same time and this is the record I like as the fourth record but anyway they have a really high class. Some skastyled songs sometimes as in Maska and that I like. That´s entertainment in the Czech language is fun too. 16/12-09