YOUNG RICH AND PITIFUL-YOUNG RICH AND PITIFUL(LP-DALAPOP DALALP22)

 

YRAP släpper en LP….det måste man ju höra. Jag har ju fått en del singlar från dem innan och nu är jag riktigt taggad på den här LP:n.) Med en apelsin på framsidan så framhäver det fräscha med sin musik. Korta snärtiga låtar ackompanjeras av en 60-talsinspierad musik och jag tänker mig tillbaka i tiden på ett härligt sätt. Jag tänker mig nästan tillbaks när jag var ung och min syster hade tapetserat vårt rum med Tages-bilder och det är lite av det soundet som kommer tillbaka till mig med den här skivan. Kanske inte riktigt samma typ av texter men musikaliskt är det inte helt främmande att nämna svensk 60-talspop i samma anda som YRAP. Med låttitlar som Mummies, Mold and sweat och The artificiell imbecile så ger de oss denna mysiga musik. De flesta låtarna ligger runt 3 minuter men vi får några som klockar in runt 2 och en halv minut också. Det är så det ska låta, inga utdragna solon av något slag utan attityd ut i fingerspetsarna. Jag gillar verkligen det jag hör och jag tror säkert att ni som gillar tidig punk kommer att älska denna skiva. Kolla in den för den här gruppen blir bara bättre och bättre. 15/7-2022


*******

YOUNG RICH AND PITIFUL-YOUNG RICH AND PITIFUL(LP-DALAPOP DALALP22)

 

YRAP releases an LP...you have to hear that. I've gotten some singles from them before and now I'm really excited about this LP.) With an orange on the front, it highlights the fresh with its music. Short snappy songs are accompanied by a 60's inspired music and I think back in time in a lovely way. I almost think back when I was young and my sister had wallpapered our room with Tages pictures and it's kind of that sound that comes back to me with this record. Maybe not quite the same type of lyrics, but musically it is not entirely foreign to mention Swedish 60's pop in the same spirit as YRAP. With song titles like Mummies, Mold and sweat and The Artificial Imbecile, they give us this cozy music. Most of the songs are around 3 minutes but we get some that clock in around 2 and a half minutes as well. That's what it should sound like, no drawn-out solos of any kind but attitude out at the tips of your fingers. I really like what I hear and I think for sure those of you who like early punk will love this record. Check it out because this group is only getting better and better. 15/7-2022

YOUNG RICH AND PITIFUL-SO SHE SAID(CD-SINGEL.CYMBAL MONKEY RECORDS)

 

Ännu en singel från gruppen med det udda namnet. So she said ä ren riktigt skön låt i sann 60-talsanda och kommer ni ihåg hur Creeps lät i en del låtar så tycker jag finna referenspunkter här. De visar verkligen kärlek för lite äldre musik men de är inte på något sätt plagiatörer utan de kör på i sin stil och de gör det väldigt bra. I He´s got everything har de ett lite punkigare sound och man tänker nästan lite på tidig 77-punk och det ä ren riktigt bra låt och det är synd att de inte gör en fullängdare med en gång. Så varför inte kolla in gruppen och det är väl Spoitfy som gäller isåfall även om jag tycker det skulle vara kul att ha det på vinyl eller något sådant. 27/8-2021


*******

YOUNG RICH AND PITIFUL-SO SHE SAID(CD-SINGEL.CYMBAL MONKEY RECORDS)

Another single from the group with the odd name. So she said is a really nice song in true 60s spirit and if you remember how Creeps sounded in some songs I think I find reference points here. They really show love for some older music but they are by no means plagiarists but they go on in their style and they do it very well. In He's got everything they have a slightly punkier sound and you almost think a little bit about early 77 punk and it's pure really good song and it's a shame they don't make a full-length one right away. So why not check out the group and it's probably Spoitfy that applies in that case even if I think it would be fun to have it on vinyl or something like that. 27/8-2021

YOUNG, RICH & PITIFUL-YOUNG RICH PITIFUL STUPID AND SAD(SINGEL CYMBAL MONKEY RECORDS CMR 006)

 

Den här gruppen har ju ett annorlunda namn och här har de en låt som nästan låter som bandnamnet men de har lagt till Stupid and sad. Men jag börjar med deras cover av Warren Zevons låt Ain´t that pretty at all som är en riktigt bra låt. Jag får en känning av både Nick Cave och Devo på samma gång som det låter lite Hives. Och det är precis såhär jag vill ha denna grupp….man vet aldrig var man har dem och i vilken genre de spelar. Låten som låter nästan som bandnamnet är en riktig stänkare den med och de larmiga gitarrerna är riktigt trevliga att lyssna till. Har ni inte hört gruppen förut så får ni fanimej se till att göra det nu!! 8/11-2019


********

YOUNG, RICH & PITIFUL-YOUNG RICH PITIFUL STUPID AND SAD(SINGEL CYMBAL MONKEY RECORDS CMR 006)

This group has a different name and here they have a song that almost sounds like the band name but they have added Stupid and sad. But I'll start with their cover of Warren Zevon's song Ain´t That Pretty At All which is a really good song. I get a feeling from both Nick Cave and Devo at the same time as it sounds a bit Hives. And that's exactly how I want this group… .you never know where you have them and what genre they play. The song that sounds almost like the band name is a real splash with it and the noisy guitars are really nice to listen to. If you have not heard the group before, you will have to do it now !! 8/11-2019

YOUNG RICH & PITIFUL-IN PARIS(CD-SINGEL)

 

Jag kan tänka mig att denna skiva ska vara en vinylsingel men jag fick den som CD-singel och New bells and Whistles är en riktigt bra låt. Låter nästan som om den kunde ha kommit ut i den tidiga engelska punken och det är jävligt mycket attityd i den. Jag gillar verkligen det sköna gitarrspelandet och rösten som påminner mig om Only Ones på något sätt. It never ends är en lite ”krångligare” låt och här är det en gitarr som låter lite udda ibland och om Devo hade spelat indie hade de låtit som på denna låt tror jag. Gruppen upphör aldrig att förvåna mig med låtar som låter väldigt olika musikaliskt men ändå binds de samma på något härligt vis. 15/5-2019


*******

YOUNG RICH & PITIFUL-IN PARIS(CD-SINGEL)

I can imagine that this record will  be a vinyl single but I got it as a CD single and New bells and Whistles is a really good song. Sounds almost as if it could have come out in the early English punk and it is damn much attitude in it. I really like the nice guitar playing and the voice that reminds me of Only Ones in some way. It never ends is a bit "more complicated" song and here it is a guitar that sounds a bit odd sometimes and if Devo had played indie they had sounded like this song I think. The group never ceases to amaze me with songs that sound very different musically but still they tie it together in some lovely way. 15/5-2019

YOUNG RICH & PITIFUL-AMBITIONS ON VACATION(SINGEL)

 

Den här gruppen har tydligen gjort en hel del digital musik men detta verkar vara det första som har tryckts på skiva. Man förstår ju i början av skivan och med låten Bald Man att de har varit med ett tag. Låten då, det är en låt som får mig nästan att tänka på Cramps eller något sådant band. B 52´s har det också drag av och det såg jag inte komma. Heartbreaker är nästa låt och även där är det precis som de skriver i sitt releaseblad väldigt svårt att sätta in de i en genre. Tidlöst eller väldigt gammalt gäller även i Having fun the wrong way och det är ändå en kul upplevelse för här det punkgitarrer i 60-talssoundet. Sista låten är Bless the gravity och det är en ganska lugn låt i makligt tempo och jag vet inte riktigt vad jag skall tycka om gruppen. Trodde självklart de skulle spela punk och den finns där någonstans i bakgrunden men som ett Shadows med sång och punkinfluenser kanske? 5/12-2018


*******

YOUNG RICH & PITIFUL-AMBITIONS ON VACATION(SINGEL)

This group has apparently made a lot of digital music but this seems to be the first one to be printed on vinyl. You understand at the beginning of the record and with the song Bald Man that they have been here for a while. The song then, that's a song that makes me almost think of Cramps or any such band. B 52's I also hear and I did not see this coming. Heartbreaker is the next song and even there, just as they write in their release sheet, it's very hard to put them in a genre. Timeless or very old also applies to Having fun the wrong way and yet it's a fun experience for the punk guitars in the 60-sound. The last song is Bless the gravity and it's a pretty quiet song at a slow pace and I do not really know what I should think about the group. Thought of course they would play punk and there's somewhere in the background but as a Shadows with vocals and punk influences maybe? 5/12-2018