WOOD, OLIVER-ALWAYS SMILING(CD-HONEY JAR RECORDS HJ007CD)

 

Här snackar vi om lite bluesigare singer/songwriterstil och det är en ganska avspänd skiva måste jag säga. Så om ni förstår vad jag menar så menar jag att det känns som en ganska gammaldags musik i en modernare förpackning om man säger så. Ganska fräckt måste jag säga och det tål att lyssnas på. För mycket av den här typen av musik har ju varit som en förälder till dagens rockmusik. Men det kanske inte blir så att jag kommer att lyssna på skivan varje dag(ganska svårt eftersom jag har så många såklart) men vad jag menar att detta inte är musik jag är så bekant med men kanske borde jag bli det. Kolla in om ni är lite intresserade av modernare rootsmusic. 4/6-2021


******

WOOD, OLIVER-ALWAYS SMILING(CD-HONEY JAR RECORDS HJ007CD)

Here we are talking about a little bluesy singer/songwriter style and it is a fairly relaxed record I must say. So if you understand what I mean, I mean it feels like a pretty old-fashioned music in a modern package if you say so. Pretty cool I must say and it can withstand being listened to. Much of this type of music has been like a parent to today's rock music. But it may not be the case that I will listen to the record every day (quite difficult because I have so many of course) but what I mean is this is not music I am so familiar with but maybe I should be. Check out if you are a little interested in modern roots music. 4/6-2021