WILD SHEEP-MILZA(CD-NOVA NOMADE AUTOPRODUZIONI)

Det var ett tag sedan jag horde från denna italienska grupp men när de frågade om jag ville ha nya skivan var jag inte sen att säga nej. 5 låtar på italienska är vad som bjuds denna gång. En lugn inledning på Vivo a tempo men den ökar i tempot efter hand även om de lugna stunderna kommer tillbaka. En mycket känslosam låt måste jag säga. De har blivit lite hårdare sedan sist och jag skulle nog kalla detta för emocore mer än att jag skulle påstå att det var punk från förr som jag skrev för några år sedan men det har ju gått några år mellan de olika recensionerna. Men känslorna för atts pela bra och engagerande musik finns kvar och här kanske de visar mer känslor än vanligt eftersom de sjunger på sitt hemspråk och det låter så desperat som det gör ibland. Så när jag vant mig hur de låter nu så är detta riktigt bra och tungt, framförallt i A pezzi…. 30/5-2022

 

*******

WILD SHEEP-MILZA(CD-NOVA NOMADE AUTOPRODUZIONI)

It's been a while since I've been from this Italian group but when they asked if I wanted the new record, I wasn't late to say no. 5 songs in Italian is what is offered this time. A quiet start to the Vivo a tempo but it increases in tempo as time coming even if the quiet moments come back. A very emotional song, I must say. They have become a little harder since the last time and I would probably call this emocore more than I would say that it was punk from the past that I wrote a few years ago but it has been a few years between the different reviews. But the feelings for playing good and engaging music remain and here they may show more emotion than usual because they sing in their home language and it sounds as desperate as it does sometimes. So when I get used to how they sound now, this is really good and heavy, especially in A pezzi.... 30/5-2022

WILD SHEEP-PAINT YOUR LIFE(CD)

Denna italienska grupp kommer Vicenza och består av fyra killar i sina bästa år. Ganska snabbspelad punk är vad som står på programmet och jag gillar vad jag hör. Kanske inget nytt på något sätt men vad gör det om det är bra punkrock för det är det verkligen. Italienska punkband har det funnits många bra genom åren och vi får nog räkna Wild Sheep till et av de bättre också. Det känns som om de har tagit lite från den gamla italienska hardcoren och blandat in den i lite modernare snabb punk och faktiskt så finns det nog ingen grupp som låter precis så här faktiskt. Sångaren låter förbannad och lite desperat ibland och det är en peppande musik som gruppen ger oss. Det finns bara 250 ex av denna CD så jag tycker helt klart att ni ska skynda er att få tag på den för det känns som om den kommer att pryda varje äkta punkares hem. Kanske skulle vilja haft lite italienska texter också men då hade jag ju inte fattat något men uppskattar när band sjunger på sitt hemspråk. 27/9-2019

*******

WILD SHEEP-PAINT YOUR LIFE(CD)

This Italian group comes Vicenza and consists of four guys in their best years. Quite fast-playing punk is what's on the show and I like what I hear. Maybe nothing new in any way but what does it do if it's good punk rock because it really is. Italian punk bands there have been many good over the years and we probably should count Wild Sheep as one of the better ones too. It feels like they have taken some of the old Italian hardcore and mixed it into a little more modern fast punk and in fact there is probably no group that sounds like this actually. The singer sounds angry and a little desperate at times and it is a peppy music that the group gives us. There are only 250 copies of this CD so I definitely think you should hurry to get it because it feels like it will adorn every real punk's home. Maybe I would like some Italian lyrics too, but then I hadn't understand anything but I appreciate when bands were singing in their home language. 27/9-2019

WILD SHEEP-SHEEP FACTORY(MINI-CD)

Jag visste egentligen inte alls var det var för sorts musik som denna grupp skulle spela för omslaget skvallrar inte om det heller. Men de fem låtarna är riktigt bra tycker jag. De har lyssnat en hel del på gammal engelsk 77-punk tror jag för det är lite av samma tidstypiska sound i låtarna och det uppskattar jag. Jag gillar basgångarna också för de påminner mig om något gammalt punkband och jag är ju gammal och därför gillar jag ju sådana saker .I någon av låtarna tänker jag till och med på den gamla engelska anarchopunkgruppen Mob(Needless) och jag tror nog att det är tempot jag tänker på där. 19/2-2015

*******

WILD SHEEP-SHEEP FACTORY(MINI-CD)

I did not really where it was sort of music that this group would play for the cover does not gossip about it either. But the five songs are really good, I think. They have listened to a lot of old English 77-punk, I think because it's a little of the typical sound of the songs, and I appreciate that. I like the bass lines also they remind me of something old punk band and I are old and therefore I like the things .In any of the songs I think even on the old English anarchopunkgroup Mob (Needless) and I do think that it is the pace I think of there. 19/2-2015