WIKSTRÖM, ROLF-BALLADER OCH BRÖL(CD-BLACK LIGHT 03CD/BORDER)

 

Ett enskilt rum på Sabbatsberg är ju en låt av John Holm som sär riktigt bra och här gör Roffe en version av den och den görs med kärlek…annars är det originallåtar på skivan och jag gillar Roffe och hans stil och helst då efter hans skiva med Allt är gjort av plåt kom. Här verkar han summera några saker som han gjort mer eller mindre bra och det klart en låt som heter Ännu en Natt närmare min grav kanske inte är någon framtidstro men det finns låtar om kärlek som inte blivit som det hade blivit tänkt och det är låtar om livet i allmänhet kan man säga. Inledningslåten Klass Klass Klass ä ren tuff och tung låt som har ett syfte kan man säga. Roffe låter arg och det är skönt att höra. Någon slags tungblues..Roffe har en röst som verkligen passer in på den här musiken och vi får nog kalla det för någon slags modern blues för att beskriva det rätt. Lite som om ZZ Top hade spelat blues och sjungit på svenska men ändå inte ritkigt men gitarrer och liknande har ett sådant taggigt sound som ZZ Top har. Lyssna och bedöm själva..Jävligt bra titel på skivan är det i alla fall för det beskriver verkligen hur skivan låter. Sista låten Bara ta det lugnt behandlar ju vår underbara pandemi så den känns ju aktuell.  27/4-2021


*******

WIKSTRÖM, ROLF-BALLADER OCH BRÖL(CD-BLACK LIGHT 03CD/BORDER)

Ett enskilt rum på Sabbatsberg is a song by John Holm that looks really good and here Roffe makes a version of it and it is done with love… otherwise it is original songs on the record and I like Roffe and his style and preferably after his record with Allt är gjort av plåt came. Here he seems to summarize some things that he has done more or less well and of course a song called Ännu en Natt närmare min grav (Another Night closer to my grave) may not be a belief in the future but there are songs about love that did not turn out as it had been intended and there are songs about life in general, one might say. The introductory song Klass Klass Klass is a tough and heavy song that has a purpose, you could say. Roffe sounds angry and it's nice to hear. Some kind of heavy blues..Roffe has a voice that really fits into this music and we can probably call it some kind of modern blues to describe it correctly. A bit like ZZ Top had played blues and sung in Swedish but still not really right but guitars and the like have such a thorny sound as ZZ Top has. Listen and judge for yourself..It's a damn good title on the record because it really describes how the record sounds. The last song Bara ta det lugnt is about our wonderful pandemic disease so it feels actual.  27/4-2021

ROLF WIKSTRÖM- MNW KLASSIKER(2CD MNW MNWCD 2048)

Rolf Wikström har gjort en hel del olika saker men han är väl mest känd som en bluesman och det är ju ingen musik som jag varit så förtjust igenom tiderna. Men jag börjar mer och mer uppskatta annan musik så Roffe har sina fördelar också. Mississippi är ju en skiva som jag uppskattar och han inleder med en låt därifrån och det är Allt är gjort av plåt som Sundström har gjort texten till och det låter som om Wilmer X skulle ha gjort musiken…riktigt bra. Jag gillar ju den tuffare stilen han kör på Mississippi och därför glad att han valde att ha med 6 låtar från den. Annars är det mer bluesmusik som är grejen för honom men hans röst gör att jag gillar det här ganska mycket faktiskt och jag uppskattar Roffe mer idag än jag gjorde för tio år sedan. Några covers blir det också, Dan Andersson-låtar och Den Blomstertid nu kommer bland andra och fokus på första skivan är det bluesiga och på andra skivan är det mer balladliknande musik med Roffes raspiga röst. Helt okej skiva…. 16/1-09

******
ROLF WIKSTRÖM- MNW KLASSIKER(2CD MNW MNWCD 2048)

Rolf Wikström have done some different things but he´s most wellknown for the bluesman thing and that´s no music that I have liked through the times. But I more and more have started to appreciate another music so Roffe have his advantages. Mississippi is a record which I appreciate and his frist song comes from that record and that is Allt är gjort av plat as Sundström have done the lyrics to and it sounds like if Wilmer X have done the music….really good. I like the tougher style he do on Mississippi and therefore I´m happy that he choosed to have 6 songs from that. Otherwise it´s more bluesmusic which is the thing for him but his voice makes me like this really much actually and I appreciate Roffe more today than for ten years ago. Some covers is it too, Dan Andersson-songs and Den blomstertid nu kommer among others and focus is on the first record is the bluesy stuff and on the second record it´s more ballad similar stuff with Roffes cool voice. Really an OK record….16/1-09