WHITE LIMO-MAGIC FORMULA(MINI-CD/BORDER)

En mini-Cd med detta svenska band som är tikigt intressanta tycker jag. De spelar någon slags indie som man kan härröra både till Pixies och Wezzer tycker jag och det är kul att lyssna till dem för det är två grupper som jag lyssnat mycket på genom tiderna och har uppskattat mycket. Det är ingen skillnad med dessa fem låtarna som jag uppskattar mycket och spår White Limo en lysande framtid för den här typen av indierock är mer än intressant egentligen och de leker verkligen fram sina låtar på ett ypperligt sätt. Finns väl inte så mycket i Sverige som låter så här och White Limo kan nog säga att de är ganska ensamma om soundet och i Horizon tänker jag till och med på en gammal grupp i början av låten som XTC, mycket på grund av deras lekfullhet. 24/1-2015

*******

WHITE LIMO-MAGIC FORMULA(MINI-CD/BORDER)

A mini-CD with this Swedish band that is really interesting I think. They are playing some kind of indie that one can derive both the Pixies and Wezzer I think and it's fun to listen to them there are two groups that I listened a lot to the test of time and has been very much appreciated. There is no difference with these five songs I appreciate very much and track White Limo have a bright future for this kind of indie rock is more than interesting really and they play really looking their songs in a great way. Are not so much in Sweden that sounds like this and the White Limo can say that they are quite unique in sound and in Horizon I think even on an old group at the beginning of the song as XTC, largely because of their playfulness. 24/1-2015

WHITE LIMO-SECRET SOUNDS(CD-WHITE LIMO/TRIADA)

Henrik Lipp har producerat denna skiva och därför trodde jag det var någon typ av skiva där Freddie Wadling skulle medverka och det skulle vara lite syntigt men så var inte fallet…För här handlar det om väldigt välspelade garageliknande musik tycker jag nog och det är riktigt trevligt att lyssna till detta och ibland till och med tycker jag att jag hör lite Pixies stämning i låtarna och det beror både på låtarna som är ganska lekfulla tillsammans med sångaren röst som ibland får en Frank Black-liknande stil….Jag tror säkert att alla hittar något bra i deras musik och den spretar riktigt bra omkring åt alla håll och helt klart tror jag att det skulle kunna bli musik som skulle kunna bli riktigt stor utomlands..21/11-2013

*******

WHITE LIMO-SECRET SOUNDS(CD-WHITE LIMO/TRIADA)

Henrik Lipp has produced this disc and therefore I thought it was some kind of record where Freddie Wadling would be involved and it would be a little synthy but that was not the case ... For this is about a very well-played garage-like music, I think enough and it's really nice to listen to this and sometimes even I think I hear a little Pixies mood of the songs and it depends both on the songs that are quite playful with the singer voice that sometimes gets a Frank Black-like style .... I am sure that everyone will find something good in their music and the sprawling really good about in every direction, and clearly, I think it could be the music that would be really great abroad.21/11-2013