WEEKEND CIGARETTES-THE CHOSEN ONE(CD-ROCKETMAN RECORDS)

 

Jag tycker att Weekend Cigarettes har utvecklat sitt sound mycket till denna skiva och spelar en poppig punk på riktigt bra amerikanskt vis om man säger så och det säger jag som en komplimang. Riktigt bra driv på gitarrer och på sång och det håller minst lika hög klass som alla amerikanska USHC-band och poppiga punkband som Green Day, Anti-Flag etc. Det är nog ingen som gillar snygga poppunk med snygga körer som kommer att bli besviken på dessa italienare. Jag tror och spår att de kommer bli riktigt stora när deras tid kommer för deras enda problem är att de kommer från Italien och inte så många italienska rock/punkband blir så kända tyvärr. Men jag göra allt jag kan för att göra reklam för dem och jag hoppas attn i vill göra det också genom att beställa skivor och lyssna på dem där chansen finns och sprida budskapet omatt det finns  en riktigt bra punkorkester som heter Weekend Cigarettes och kommer från Italien. 14/3-2023


********

WEEKEND CIGARETTES-THE CHOSEN ONE(CD-ROCKETMAN RECORDS)

 

I think Weekend Cigarettes has developed their sound a lot to this record and plays a poppy punk in a really good American way if you say so and I say that as a compliment. Really good drive on guitars and on vocals and it is at least as high class as all American USHC bands and poppy punk bands like Green Day, Anti-Flag etc. There is probably no one who likes stylish pop punk with stylish choirs who will be disappointed in these Italians. I think and track that they will be really big when their time comes because their only problem is that they come from Italy and not so many Italian rock/punk bands become so famous unfortunately. But I'm doing everything I can to promote them and I hope I want to do that too by ordering records and listening to them where the chance is and spreading the message that there's a really good punk orchestra called Weekend Cigarettes coming from Italy. 14/3-2023

WEEKEND CIGARETTES-HOW DO YOU FEEL(CD)

 

Italienska Weekend Cigarettes sjunger på engelska och det kanske är lite synd men det gör det ju självklart för oss att fatta texter etc. Tio låtar med låttitlar som Goodbye Boobies, Revolution och Letter to a giant så det är lite blandat vad texterna handlar om. Musikaliskt då så är det en typ av punkrock som jag nästa kommer att tänka på tidiga 90-talsgrupper från England som Senseless Things och Mega City Four men det var länge sedan jag lyssande på dem så jag kanske imbillar mig. Men det är en ganska poppig och indiebetonad typ av punkrock som Weekend Cigarettes spelar på denna skiva i alla fall. Mycket melodier som fastnar ganska bra och jag kommer att lyssna på den här gruppen mer  än en gång om man säger så. Jag kan tänka mig att ni som gillar Green Day till exempel skulle säkert uppskatta Weekend Cigarettes riktigt mycket, så låter det i alla fall i en av mina favoritlåtar på skivan Friends at midnight…Kolla in den låtenoch ni blir kära i gruppen! 14/3-2023


*******

WEEKEND CIGARETTES-HOW DO YOU FEEL(CD)

 

Italian Weekend Cigarettes sings in English and it may be a bit of a shame but that makes it obvious for us to understand lyrics etc. Ten songs with song titles like Goodbye Boobies, Revolution and Letter to a giant so it's a bit mixed what the lyrics are about. Musically then, it's a type of punk rock that comes to mind in early 90s groups from England like Senseless Things and Mega City Four but it's been a long time since I've listened to them so I maybe imbelieving. But it's a pretty poppy and indie-styled kind of punk rock that Weekend Cigarettes plays on this record anyway. A lot of melodies that stick pretty well and I'm going to listen to this group more than once if you say so. I can imagine that those of you who like Green Day for example would surely appreciate Weekend Cigarettes really much, at least that's how it sounds in one of my favorite songs on the album Friends at midnight... Check out that song, and you'll fall in love with the group! 14/3-2023