VRID UPP-MUREN(LP-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 17)

 

När jag sätter på skivan visste jag inte något om gruppen men hade läst tacklistan med namn som Mats MP Persson,Gyp Casino, Andy McCoy, Hasse Östlund etc etc. Så det kanske inte var så överraskande när jag möts av en svensk popskiva med lite tuffare tongångar. Efter ett tag börjar jag tänka på grupper som Alien Beat när de sjöng på svenska på Akrobat och JAPOP till exempel. Så efter att ”chocken” lagt sig för jag trodde det skulle vara punk på svenska så börjar jag gilla det mer och mer. Lägg till lite Hellstrand och det känns som om Vrid Upp kanske inte kommer med något nytt men en ganska trevlig skiva som jag säkert kommer att sätta på då och då. Bollmora har en rätt bra spridning på det de ger ut och man blir nästan alltid överraskad och det är kul. In i dimman är nog min favoritlåt som låter som en tuffare Uggla-låt från 70-talet inledningsvis men går över till en riktigt popdänga. Det känns som om gamla rockare som lugnat ner sig lite grand kommer att vara målgruppen för den här skivan. Inte en helt fel målgrupp för där finns många skivköpare att nå. En ganska skön upplevelse med skivan i alla fall och varför inte kolla in Vrid upp och just det…vrid upp ljudet när du spelar skivan. 24/5-2023


*******

VRID UPP-MUREN(LP-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 17)

 

When I put on the record I didn't know anything about the group but had read the thank you list with names like Mats MP Persson, Casino, Andy McCoy, Hasse Östlund etc etc. So maybe it wasn't that surprising when I was met by a Swedish pop album with a slightly tougher tone. After a while I start thinking about groups like Alien Beat when they sang in Swedish on Akrobat and JAPOP for example. So after the "shock" subsided because I thought it would be punk in Swedish, I start to like it more and more. Add a little Hellstrand and it feels as if Vrid Upp may not come with anything new but a pretty nice record that I will certainly put on from time to time. Bollmora has a pretty good spread on what they publish and you are almost always surprised and it's fun. In I dimman is probably my favorite song that sounds like a tougher Uggla song from the 70s initially but goes over to a really pop song. It feels like old rockers who have calmed down a bit will be the target audience for this album. Not a completely wrong target group because there are many record buyers to reach. A pretty nice experience with the album anyway and why not check out Vrid upp(Turn Up) and just that... Turn up the sound when playing the disc. 24/5-2023