VISIONS OF WAR-THE LOST TAPES:A BOTTLE TOO FAR-SESSION RE-NOISED(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 068)

De här låtarna spelades in live 2002 efter vad jag förstår. Gamla inspelningar och skivan kommer med en booklet med lite sköna saker att läsa. Denna belgiska grupp som jag alltid tänker att de kommer från Sverige är riktigt bra här också. De kör en Corpus Christi cover och sammanlagt är det 12 låtar med titlar som Treated like shit, Neighbourhood militia och Body Bags part deux. Jag tycker att det är riktigt bra ljud för att vara en Lost Tapes inspelning om man säger så och det är väl synd eller rättare tur att detta kommer ut på skiva nu. De 12 låtarna är av den sorten som har mycket melodier trots sitt snabba och hårda sound. Precis som riktigt bra hardcore ska vara och jag låter luftgitarren gå loss till låtarna. Skulle vara väldigt trevligt om en sådan här skiva skulle sälja i minst tiotusen ex tycker jag för jag tycker nog att skivan är värd den summan. Not Enough Records är ett riktigt bra skivbolag när det gäller att släppa tuff och hård musik med mycket kvalitét och för att de ska fortsätta med det hoppas jag att just du som läser detta investerar i denna skivan som en början. Jag trodde det skulle låta skit men är otroligt positivt överraskad så KÖP FÖR FAN! 8/12-2023********

VISIONS OF WAR-THE LOST TAPES:A BOTTLE TOO FAR-SESSION RE-NOISED(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 068)

These songs were recorded live in 2002 from what I understand. Old recordings and the record comes with a booklet with some nice things to read. This Belgian group as I always think that they come from Sweden is really good here too. They do a Corpus Christi cover and in total it ́s 12 songs with titles like Treated like shit, Neighbourhood militia and Body Bags part deux. I think it's really good sound quality to be a Lost Tapes recording if you say so and it's a shame or rather luck that this comes out on record now. The 12 songs is of the kind which have a lot of melodies even if their fast and hard sound. Just like really good hardcore should be and I let the air guitar go loose to the songs. Would be very nice if a record like this would sell in at least ten thousand copies, I think, because I think the record is worth that amount. Not Enough Records is a really good record label when it comes to releasing tough and hard music with a lot of quality and for them to continue with that, I hope that you who read this invest in this record as a start. I thought it would sound like crap but I'm incredibly pleasantly surprised so BUY FOR FUCK'S SAKE! 8/12-2023

VISIONS OF WAR/SIMBIOSE-SPLIT(SINGEL NOT ENOUGH RECORDS NER 067)

Börjar med portugisiska Simbioses sida som är två riktigt bra låtar.Tung, snabb hård hardcore av det bästa slag. Med en sångare som verkligen ger allt och jag älskar den här typen av hardcore. Ni vet som om Discharge skulle spela hårdare, tuffare etc. Om ni som gillar crust etc inte skulle gilla den här gruppen så skulle jag bli väldigt överraskad. Sedan tycker jag nog att de ändå på något sätt har ett eget sound på sina two låtar…Visions of war från belgien har tre låtar på sin sida…Deras längst låt here Bulldozer och det är ju ett riktigt bra namn på en låt för ett crustband för det är ju precis så det känns men på ett härligt sätt. Kanske inget nytt på något sätt men det tar absolut inte något från gruppen för det….för deras snabba hardcore/crust är precis så bra som det kan vara. Tänker lite på svensk crust men Belgien har ju en bra historia av hård musik de med och Visions of war hjälper till att bygga på den!  13/4-2023********

VISIONS OF WAR/SIMBIOSE-SPLIT(SINGEL NOT ENOUGH RECORDS NER 067)

Starting with Portuguese Simbiose's page which are two really good songs. Heavy, fast hard hardcore of the best kind. With a singer who really gives everything and I love this kind of hardcore. You know as if Discharge would play harder, tougher, etc. If you who like crust etc would not like this group then I would be very surprised. Then I think they still somehow have their own sound on their two songs... Visions of war from Belgium has three songs on its side... Their longest song here Bulldozer and it's a really good name for a song for a crust band because that's exactly how it feels but in a lovely way. Maybe nothing new in any way but it certainly doesn't take anything from the group for that....because their fast hardcore/crust is just as good as it can be. Thinking a bit about Swedish crust but Belgium has a good history of hard music and Visions of war helps to build on it! 13/4-2023

VISIONS OF WAR/ARROGÄNT-SPLIT(SPLIT-MOT ENOUGH RECORDS NER 063)

Jag börjar med Arrogäntsidan och det är sida som gör mig glad. Jag får Dirtvibbar på den sidan av skivan och det är fanimej en komplimang. Någon av texterna avslöjar att de är från Holland eller något sådant men det spelar ju ingen roll. Men när jag kollar Facebook verkar det vara Belgien och de har ju en bra historia av bra hardcoreband. Jag älskar när man växelsjunger med kvinna/man och Arrogänt gör just detta…—-herregud. Ilsken skön och hård hardcore detta är. Visions of war verkar komma från Tyskland om man ser på anteckningarna om inspelning men de sjunger på engelska. Typiskt kängpunk och precis en sådan som jag gillar även om sången kanske blir lite mycket deathmetal-sång ibland. Men den snabba musiken räddar upp allt. En riktigt bra splitskiva på fräsch vit vinyl och köper inte ni punkjävlar denna så jävlar…….21/2-2022


********

VISIONS OF WAR/ARROGÄNT-SPLIT(SPLIT-MOT ENOUGH RECORDS NER 063)

I'll start with the Arrogänt side and it's the side that makes me happy. I get Dirt vibes on that side of the record and that's a compliment. Some of the texts reveal that they are from Holland or something like that, but it doesn't matter. But when I check Facebook, it seems to be Belgium and they have a good history of good hardcore bands. I love when you mix with a woman/man on vocals and Arrogänt does just that...—-oh my God. It's a beautiful and hardhardcore. Visions of war seems to come from Germany if you look at the notes on recording but they sing in English. Typical crust punk and just one that I like even though the song might get a little bit too much deathmetal singing sometimes. But the fast music saves everything. A really good split record on fresh white vinyl and don't you punks buy this so are you crazy….21/2-2022

VISIONS OF WAR-SWINE PARADE(CD)

Som jag förstår det så är detta två skivor på en och samma skiva. Shit Parade och King of Swines. De tackar GBH och Discharge för inspiration och det är ju två av mina favoritband så detta kommer nog att bli bra.De kör ju Give me Fire(GBH) som sista låt på skivan också. En låt på svenska…Dra år helvete…Som sagt det lät som jag trodde och som jag hoppades på. Det är musik som har anor långt bak i tiden och visst var Discharge pionjärer i crustmusiken men Visions of War har fått till sin musik på ett mycket bra sätt och det som är viktigt i den här typen av musik är att man får fram sången och det tycker jag att de har lyckats bra med. De 22 låtarna sprudlar av ilska, kreativitet, ånger, melodier(faktiskt), bra musik och att lyssna på gruppen är en riktig trevlig upplevelse trots det hårda soundet. 17/10-2014

********

VISIONS OF WAR-SWINE PARADE(CD)

As I understand it, this is two albums on one disc. Shit Parade and King of swines. They thank GBH and Discharge for inspiration, and that's two of my favorite bands so this will probably be good.They do Give Me Fire (GBH) as the last song on the disc too. A song in Swedish ... Dra åt helvete... As I said it sounded like I thought and as I hoped. It's music that dates far back in time and certainly was Discharge pioneers in crustmusic but Visions of War has been to his music in a very good way and it is important in this type of music is bringing out the song and the I think they have done well. The 22 songs bursting with anger, creativity, repentance, songs (actually), good music and to listen to the group is a real nice experience despite the harsh sound. 17/10-2014