VISIONS OF WAR/ARROGÄNT-SPLIT(SPLIT-MOT ENOUGH RECORDS NER 063)

Jag börjar med Arrogäntsidan och det är sida som gör mig glad. Jag får Dirtvibbar på den sidan av skivan och det är fanimej en komplimang. Någon av texterna avslöjar att de är från Holland eller något sådant men det spelar ju ingen roll. Men när jag kollar Facebook verkar det vara Belgien och de har ju en bra historia av bra hardcoreband. Jag älskar när man växelsjunger med kvinna/man och Arrogänt gör just detta…—-herregud. Ilsken skön och hård hardcore detta är. Visions of war verkar komma från Tyskland om man ser på anteckningarna om inspelning men de sjunger på engelska. Typiskt kängpunk och precis en sådan som jag gillar även om sången kanske blir lite mycket deathmetal-sång ibland. Men den snabba musiken räddar upp allt. En riktigt bra splitskiva på fräsch vit vinyl och köper inte ni punkjävlar denna så jävlar…….21/2-2022


********

VISIONS OF WAR/ARROGÄNT-SPLIT(SPLIT-MOT ENOUGH RECORDS NER 063)

I'll start with the Arrogänt side and it's the side that makes me happy. I get Dirt vibes on that side of the record and that's a compliment. Some of the texts reveal that they are from Holland or something like that, but it doesn't matter. But when I check Facebook, it seems to be Belgium and they have a good history of good hardcore bands. I love when you mix with a woman/man on vocals and Arrogänt does just that...—-oh my God. It's a beautiful and hardhardcore. Visions of war seems to come from Germany if you look at the notes on recording but they sing in English. Typical crust punk and just one that I like even though the song might get a little bit too much deathmetal singing sometimes. But the fast music saves everything. A really good split record on fresh white vinyl and don't you punks buy this so are you crazy….21/2-2022

VISIONS OF WAR-SWINE PARADE(CD)

Som jag förstår det så är detta två skivor på en och samma skiva. Shit Parade och King of Swines. De tackar GBH och Discharge för inspiration och det är ju två av mina favoritband så detta kommer nog att bli bra.De kör ju Give me Fire(GBH) som sista låt på skivan också. En låt på svenska…Dra år helvete…Som sagt det lät som jag trodde och som jag hoppades på. Det är musik som har anor långt bak i tiden och visst var Discharge pionjärer i crustmusiken men Visions of War har fått till sin musik på ett mycket bra sätt och det som är viktigt i den här typen av musik är att man får fram sången och det tycker jag att de har lyckats bra med. De 22 låtarna sprudlar av ilska, kreativitet, ånger, melodier(faktiskt), bra musik och att lyssna på gruppen är en riktig trevlig upplevelse trots det hårda soundet. 17/10-2014

********

VISIONS OF WAR-SWINE PARADE(CD)

As I understand it, this is two albums on one disc. Shit Parade and King of swines. They thank GBH and Discharge for inspiration, and that's two of my favorite bands so this will probably be good.They do Give Me Fire (GBH) as the last song on the disc too. A song in Swedish ... Dra åt helvete... As I said it sounded like I thought and as I hoped. It's music that dates far back in time and certainly was Discharge pioneers in crustmusic but Visions of War has been to his music in a very good way and it is important in this type of music is bringing out the song and the I think they have done well. The 22 songs bursting with anger, creativity, repentance, songs (actually), good music and to listen to the group is a real nice experience despite the harsh sound. 17/10-2014