VIHAN MUNA-NOSTALGIA ON KUOLLUT(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 274)

Någon slags punk måste vi nog kalla detta. Då tänkte jag kanske mer på punk som den lät tidigare och då menar jag i punkens barndom. För då lät den lite mer poppigt på något sätt men det var ju aldrig hardcore eller något sådant på den tiden. Utan här är det mer den stilen och lyssna bara på Markan Morrissey så förstår ni vad jag menar som är en riktigt tuff låt på något sätt. Med tuff då menar jag med en skön attityd som punkband hade förr. Vill ni ha finska hardcore så får ni kolla in andra grupper men är ni inne på gammal finska punk som Pelle Miljoona och den typen så tror jag att Vihan Muna kan vara något för er. Jag vill så gärna att så många som möjligt lyssnar på det här för jag gillar det. Det är inte för välpolerad eller för välspelat utan här handlar det om att göra musik utifrån känslor och et tycker jag Vihan Muna lyckas riktigt bra med. Visst vecklar de in sig i konstiga saker som i Mustat Ministeriauto där jag tänker på Pere Ubu på samma gång som Wire men det är charmigt och kul att lyssna på! 5/10-2023


*******

VIHAN MUNA-NOSTALGIA ON KUOLLUT(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 274)

We must probably call this some kind of punk. Then I thought maybe more about punk as it sounded before and I mean in punk's childhood. Because then it sounded a little more poppy in some way, but it was never hardcore or anything like that at the time. But here it's more that style and just listen to Markan Morrissey and you'll see what I mean which is a really tough song somehow. By tough then I mean with a nice attitude that punk bands had in the past. If you want Finnish hardcore, you can check out other groups, but if you are into old Finnish punk like Pelle Miljoona and that type, I think Vihan Muna may be something for you. I want as many people as possible to listen to this because I like it. It's not too polished or too well-played, but here it's about making music based on emotions and I think Vihan Muna succeeds really well with. Sure, they get wrapped up in weird things like in Mustat Ministeriauto where I think of Pere Ubu at the same time as Wire, but it's charming and fun to listen to! 5/10-2023

VIHAN MUNA-KIIHTYBEESSÄ MIELENTILASSA(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 228)

 

Finsk punk har ju alltid varit intressant och Vihan Muna ger oss en intressant punkrock som är svårbeskrivbar för i inledningslåten Polpa grillaa taas har de ett sound som är svårdefinerbart och det är väldigt mycket lju om man säger så…Jag tänker på gammal svensk progg(fast detta är ju på finska såklart) tillsammans med punkrock och det är som sagt väldigt mycket ljud. Dag Vag på finska när de spelade som punkigast kanske? Så det är inte någon rak klassisk finsk punk vi får här utan här får mnan nästan tänka efter lite när man lyssnar och det är kul med music som är lite oförutsägbar för det tycker jag att Vihan Munas musik är.Det skulle vara intressant att få veta vad deras låtar handlar om för det är lite svårt att förstå men jag gillar verkligen deras Vesku on öija som är en ganska tung låt med en text som handlar om….???? Kolla in för det är gruppen värd och framförallt är Stupido Records värda det…21/12-2020


*******

VIHAN MUNA-KIIHTYBEESSÄ MIELENTILASSA(LP-STUPIDO RECORDS TWIN 228)

Finnish punk has always been interesting and Vihan Muna gives us an interesting punk rock that is difficult to describe because in the introsong Polpa grillaa taas they have a sound that is difficult to define and it is very nice if you say so… I think of old Swedish prog (but this is in Finnish of course) together with punk rock and it is as I said very much sound. Dag Vag in Finnish when they played the most punk perhaps? So it's not some straight classic Finnish punk we get here but here you can almost think about a bit when you listen and it's fun with music that is a bit unpredictable because I think Vihan Muna's music is. It would be interesting to know what their songs are about because it's a little hard to understand but I really like their Vesku on öija which is a pretty heavy song with a text that is about…. ???? Check it out because the group is worth it and above all Stupido Records is worth it… 21/12-2020