VIBRATORS-HUNTING FOR YOU(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 251)

Denna skiva kom ut första gången 1994 men har nu återutgivits av PHR från Tjeckien och just det bolaget är ett av mina favoritbolag i punkvärlden. Denna skiva kom första gången tio år efter att jag såg dem första gången och typ tio år innan jag såg de den andra gången. Vibrators har ju alltid varit ett punkband som varit måna om melodier och så ocksp på denna skiva. Jag gillar deras stil och mycket av deras stil stavas nog Knox för det är hans röst som styr och som gör mycket för musiken. Kanske inte deras bästa skiva men ändå en skiva som är viktig att ha tycker jag för de gör aldrig några dåliga skivor. De är riktigt bra driv i musiken och kärleken till punkrock är så uppenbar när de spelar musik. Jag ranker nog Vibrators som ett av de viktigaste punkbanden genom tiderna och då ska man ha varje skiva med gruppen så det är bara att investera. De har en riktig hitlåt av det lugnare slaget i Fever egentligen.Another day without you är min favoritlåt som är en låt i sann Vibrators-anda. 30/3-2020

********

VIBRATORS-HUNTING FOR YOU(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 251)

This album was first released in 1994 but has now been re-released by PHR from the Czech Republic and just that company is one of my favorite companies in the punk world. This record first came ten years after I first saw them and typically ten years before I saw them the second time. Vibrators have always been a punk band that was fond of melodies and so on this record. I like their style and much of their style is probably spelled Knox because it is his voice that controls and that does a lot for the music. Maybe not their best record but still a record that is important to have I think because they never make any bad records. They are really good music and the love of punk rock is so obvious when they play music. I probably rank Vibrators as one of the most important punk bands of all time and then you should have every record with the group so it is just to invest in this too.  They have a real hit song of the calmer kind with Fever really.Another day without you is my favorite song which is a song in true Vibrators spirit. 30/3-2020

VIBRATORS-LIVE AT THE NASHVILLE 77 &THE 100 CLUB FESTIVAL 1976(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 92 CD)

En livespelning från april 77 på The Nashville i London med 18 låtar och en med 6 låtar från 100 club September 76. Liveinspelningar från den tiden kan ju vara lite si och så men det som är kul är att vi får 1969, Saw here standing there och No Fun/Raw Power på den här skivan och de hittar vi väl inte någon annanstans med Vibrators. Men betänk vad många bra låtar gruppen hade gjort redan så här tidigt eller vad sägs om Whips and Furs, Sweet Sweet heart, Baby Baby, Stiff Little Fingers och London Girls. Jag såg de ju förra året och det kändes minst lika bra som när jag såg dem 1984 och jag tycker därför att det här låter riktigt bra också …kanske mer som tidsdokument än som en skiva som åker på varje dag. 22/8-2011

*******

VIBRATORS-LIVE AT THE NASHVILLE 77 &THE 100 CLUB FESTIVAL 1976(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 92 CD)

A livegig from april 77 from The Nashville in London with 18 songs and one with 6 songs from 100 club September 76. Liverecordings from that time can be not so good but it´s fun that we got songs like 1969, Saw here standing there and No Fun/Raw Power on this record and them can´t we find on any other relased I think with Vibrators. But think of how many good songs the group have done this early in their career or what to be said about Whips and Furs, Sweet Sweet heart, Baby Baby, Stiff Little Fingers and London Girls. I saw the group last year and it felt as good as I saw them 1984 and I think just because of that that this sounds good too….maybe more as a time document than a record which goes on every day. 22/8-2011

VIBRATORS-ENERGIZE(LP-PAPGUJEV HLSATEL RECORDS PHR 091)

Jag såg precis Vibrators och det var en mäktig upplevelse för de håller en väldigt hög kvalité. Denna skivan kom ut 2002 och då på CD men nu har tjeckiska Papagujev Hlsatel släppt ut den på LP och då i genomskinlig vinyl...läckert. So far Down är en fantastisk låt och den minner mig om gamla tider då Vibrators startade och detta utan att vara patetiskt nostalgisk utan mer att låten är jävligt bra och skivan fortsätter i detta underbara tempo och melodiska stil. Jag hoppas då att gruppen släpper skivor lite oftare och har de dessa kvalitéer så är det inga problem. Riktigt snygg skiva. 4/2-2010

********

VIBRATORS-ENERGIZE(LP-PAPGUJEV HLSATEL RECORDS PHR 091)

I recently saw Vibrators and it was a mighty experience because they have a really high class nowadays too. This record came out 2002 and then on Cd and now have the Czech label Papagujev Hlsatel  released it like a LP and then in transparent vinyl. Sp Far down is a fantastic song and it reminds me about old times then Vibrators started and that without being pathetique nostalgic just more that the song is fucking good and the record continue in this wonderful tempo and melodic style. I hope that the group releases records a little bit more often now and have they these qualitys so is it not any problems. really nice record. 4/2-2010

VIBRATORS-UNDER THE RADAR(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 309)( Finns på LP på Papagujev Hlsatel också i färgad vinyl)

De gamla gubbarna förnekar sig inte utan släpper ännu en skiva. Första gången jag såg dem var 1984 och då var de riktigt bra. I januari kommer de tydligen tillbaka hit igen. Vibrators har alltid haft ett eget sound och över 30 år efter debuten så har de fortsättningsvis det och framförallt verkar de ha glöden kvar. De 14 låtarna sjuder av punkrock av det yppersta slaget och Vibrators är verkligen en grupp som brinner för punken och detta på ett sätt som får mig riktigt glad. Jag tänker tillbaks på deras klassiska alster som V2 och Puremania när jag lyssnar på den här skivan och det är ett riktigt bra betyg på den här skivan måste jag tycka. Att man efter så många år kan göra sin bästa skiva på många år är imponerande.   7/12-09   10/9-2011

********

VIBRATORS-UNDER THE RADAR(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 309) (there is a coloured vonyl LP on  Papagujev Hlsatel also)

The old guys doesn´t deny themselves and they release a new record again. The first time I saw them was 1984 and then they were really good. In January they will come back here efter what I´ve heard. Vibrators have always have their own sound and in over 30 years so  have they that yet and they have the spirit left. The 14 songs is bubbling of punkrock in the best style and Vibrators is really a group which burns for the punk and that in a way which makes me really happy. I think back to their classic records as V2 and Puremania when I listens to this record and that´s a really good grade on this record I must think. That you after so many years can do their best record in many years is impressing.   7/12-09  10/9-2011

VIBRATORS-HUNTING FOR YOU(CD-ANAGRAM CD PUNK 132)

Denna skiva kom ut 1994 från första början och den känns som en av Vibrators mest vitala skivor. Många av låtarna är tuffare än på länge och deras blandning av rock och punkrock är riktigt bra. En låt som No No No är riktigt bra och tuff och jag gillar deras sätt att få till sin musik. Modern World är något så pass ovanligt som en punkballad i samma anda som en Billy Bragg låt eller något sådant även om den sätter igång efter ett tag så är det riktigt snyggt. Skillnad mot hårdrocksballader detta…En av Vibrators bättre skivor om man bortser från de första plattorna.   8/8-06

*******

VIBRATORS-HUNTING FOR YOU(CD-ANAGRAM CD PUNK 132)

This record came out in 1994 the first time and it feels like it is one of Vibrators most vital records. Many of the songs is tougher than in a long time and their mix of rock and punkrock is really good. A song like No No No is really good and tough and I like their way to get foreward their music. Modern World is something different as a punkballad in the same spirit as a Billy Bragg song or something, anyway in the beginning of the song because it is coming after a while. It's difference if you compare with heavymetalballads….One of Vibrators better records if you don´t think about their first records.  8/8-06

VIBRATORS-THE INDEPENDENT PUNK SINGLES(CD-ANAGRAM CDPUNK 76)

Rätt roligt med Vibrators egentligen för de startade som ett mer renodlat rock band för att senare gå in i punken. Lyssna bara på Power Cry(baksida till Gimme some lovin) så förstår ni vad jag menar. Men på Disco in Mosco börjar de visa lite mer punktakter. Denna skiva har många riktigt bra låtar och det är både punkiga låtar som Disco in Mosco , poplåtar som Amphetamine blue och ”punkballader” som Baby Baby. Kul partyband är de och kommer alltid att förbli för Vibrators har gjort många bra punklåtar, helt klart. Ingen kan väl förneka att Baby baby trots sin naiva stil är en av rockhistoriens bästa rocklåtar.  10/6-05

********

VIBRATORS-THE INDEPENDENT PUNK SINGLES(CD-ANAGRAM CDPUNK 76)

It´s really fun with Vibrators because they began as a ordinary rockband and the they came into punkrock.  Listen on Power Cry (the b-side to Gimme some lovin) and you understand what I neab. But on Disco in Mosco they begin to show some more punkstyled music. This record have a lot of good record and it´s both punky stuff as Disco in Mosco, popsongs like Amphetamine Blue and “punkballads” like Baby baby. Good partyband this opne and they will always be that because Vibrators have done many good punksongs,. Noone can deny that Baby baby is one of the rockworlds best songs ever even if it feels naïve sometimes.   10/6-05

VIBRATORS-TROOPS OF TOMORROW(CD-SINGEL, RAW POWER UK RP 001/BORDERDenna klassiska låt har spelats in både av Vibrators och av Exploited men jag gillar nog Vibrators bäst. Här finns tre låtar till med och det är nyare saker men jag måste säga att Vibrators verkligen inte har tappat i intensitet för här är det punkrock av allra bästa kaliber det handlar om och det  finns verkligen ett Vibratorssound som de har lyckats att hålla. Jag tycker nästan att Vibrators är minst lika bra som 77.  21/2-01

********

VIBRATORS-TROOPS OF TOMORROW(CD-SINGEL, RAW POWER UK RP 001/BORDERThis calssic song have been recorded both of Vibrators and by Exploited but I think I like Vibrators the best. Here three songs more and it´s newer things but I must say that Vibrators not have lost their intensity when it´s about good punkrock. Because here it is at thier best and it´s really is a Vibratorssound which they have managed to keep through the years. I almost think that Vibrators is almost so good that they were back in 77 21/2-01
VIBRATORS-I HATE XMAS (CD-SINGEL/RAW POWER RP-012/BORDER)

Den  här skivan är inspelad i Studio Klippan i Sverige, bara en sådan sak. De gamla punkrävarna lyckas få till ännu några nya låtar med ett stuk som bara de har. För Vibrators stil är svår att härma med sin rock n roll blandat med punkrock. Två låtar om julen som går ihop lite grand för samtidigt som han saknar någon på julen så hatar han densamma(julen alltså). En tuff live låt The kids a mess vittnar om deras styrka live också   12/1-01

********

VIBRATORS-I HATE XMAS(CD-SINGEL/RAW POWER RP-012/BORDER)

This record is recorded in Studio Klippan in Sweden, think of that man. The old punkguys have managed to get out some more new songs with the style they have. Because Vibrators style is difficult to make because their mix of rock r roll and punkrock is so good. Two songs about christmas which goes hand in hand because in one of the song he´s missing someone and in the other he hate christmas. A tough livesong The kids a mess shows us their strength live.  12/1-01

VIBRATORS-FRENCH LESSONS WITH CORRECTION (CD-ANAGRAM CDMGRAM 114)

Mycket bra skiva det här, den föregick Buzzed och är en tillbakagång till det underbara soundet som Vibrators hade en gång i tiden. de har lyckats få till ett sound som faktiskt låter som om de hade spelat in den 1977 på något underligt sätt. Och ni som känner mig vet att då gillar jag det verkligen. Vibrators halvråa 77-punk håller mycket hög klass och är egentligen bättre än alla rock n roll punkband i världen.   27/10-00

********

VIBRATORS-FRENCH LESSONS WITH CORRECTION(CD-ANAGRAM CDMGRAM 114)

Very good record this one, it was the one before Buzzed and it´s going back to the roots which is the thing. And to the wonderful sound Vibrators once had. They have managed to get a sound which they had back in 77 and that´s in a peculiar way. And you who know me know that I really love this sort of halfraw 77-punk and it´s very high class on this record and Vibrators is so much better and todays rock n roll punk band in the world.    27/10-00

VIBRATORS-FIFTH AMMANDMENT/RECHARGED (CD-ANAGRAM CD PUNK 34)

Två skivor på samma skiva, det är ju alltid trevligt. Vi börjar bakifrån med Recharged och det är väl kanske den sämsta skiva som Vibrators har givit ut så den lämnar vi därhän. Numera har de ju kommit tillbaka till ursprunget på sin nya skiva Buzzed. Fifth ammandment är då en trevligare historia även om det mer handlar om poprock än om punkrock som det gör nu igen. Men det är svårt att bortse från att låtar som Rip up the city och Tomorrow is today är jävligt bra låtar.   26/10-00

*******

VIBRATORS-FIFTH AMMANDMENT/RECHARGED (CD-ANAGRAM CD PUNK 34)

Two recors on the same record, it´s always nice. We begin from the back with the CLP Recharged which must be Vibraitrs worst record. So we don´t talk about it. Nowadays have they come closer to the main sound on Buzzed. Now to Fifth ammandment where it´s more about poprock than punkrock, but you can´t come true with not saying that Rip up the city and Tomorrow is today is good songs.   26/10-00

VIBRATORS-THE BBC PUNK SESSIONS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 135)

ibrators första två plattor håller jag som två av de bästa skivor som gjorts. Här får vi lite av en greatest hits från dessa två. Om någon skiva har slitits ut så är det Pure Mania med gruppen. Här är det låtar från olika John Peel sessions plus lite live. Vill ni kolla in dem är detta ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med 70-talets bästa punkrockband. Kolla in för fan   27/3-00

********

VIBRATORS-THE BBC PUNK SESSIONS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 135)

Vibrators first two records are one of the two best punkrecords ever done. Here we got a little like a greatest hits from that time. If any record has been broken down with this group so is it Pure Mania. Here´s songs from different John Peelsessions and som livesongs. Do you want to check them out this is a good opportunity to come in contact with one of the 70´s best punkrockbands. Check it out for gods sake.    27/3-00