VETIFAN-LANDETS STORA SKAM(CD)

 

Med låtar som Krossa patriarkatet, Borgarvisan etc så förstår vi ganska snabbt att det inte är ett högerband om man säger så. Det här låter ungefär som många band gjorde när jag gav ut samlingskassetter i början av 80-talet. Det är en ganska nostalgisk känsla att höra Vetifan och detta betyder kanske inte att det är sådär jättebra. Men punk är alltid punk och all punk välkomnas och de har verkligen tagit punkens andemening och gör som man ska. Spela även om du inte är proffs på atts pela för det har de anammat och det tycker jag är grejen med punken såklart och om ni inte har så ont av det låter lite replokal men älskar punk så ska ni självklart ge Vetifan en chans. Sångaren Alexander har en röst som är rå…texterna är bra de som hörs även om det för det mesta är vanliga texter som punken bör innehålla. Det känns lite som om de blandar viktiga saker i sina texter på samma gång som de har lite roligare texter. Älskar ändå titellåten och den lyfter hela skivan.  8/3-2023


***x***

VETIFAN-LANDETS STORA SKAM(CD)

 

With songs like Krossa patriarkatet, Borgarvisan etc, we understand pretty quickly that it's not a right-wing band if you say so. This sounds much like a lot of bands did when I released compilation cassettes in the early '80s. It's a pretty nostalgic feeling to hear Vetifan and this may not mean it's that great. But punk is always punk and all punk is welcomed and they have really taken the spirit of punk and do as you should. Play even if you're not a pro at playing for that, they've embraced and I think that's the thing about punk of course and if you're not so hurt by it sounds a bit rehearsal but loves punk then you should obviously give Vetifan a chance. The singer Alexander has a voice that is raw... The lyrics are good ones that are heard even if for the most part it's plain lyrics that punk should contain. It feels a bit like they're mixing important things into their lyrics at the same time as they have a little more fun lyrics. Still love the title song and it lifts the whole record. 8/3-2023