VENEREA-THE SHIT HITS THE FANS(CD-LAST EXIT MUSIC LXM015)

En ny samling med Venerea med låtar som har varit b-sidor, digitala släpp etc etc. Det ska komma en ny skiva till sommaren och den er vi framemot men än så länge får vi hålla till godo med denna samling. Jag marker ganska fort att jag saknat deras snabba USHC som är en trevlig typ av musik tycker jag. Har alltid gillat punk(I alla fall de sista 45 åren) och den melodiösa punken med band som Bad Religion, No Fun at All och Venerea spelar är en av mina favoritgenres. Jag skulle nog kunna säga att Venerea är ett av de bästa banden i denna genren i Sverige. Ja kanske till och med i världen. Man rycks med i låtarna och här kör de till och med en cover av en gammal låt. On the Road again. Jag har inte hört många av låtarna innan så för mig blir detta som en ny skiva. Jag förstod inte förrän efteråt att jag hade saknat gruppen riktigt mycket. Har ni aldrig hört Venerea är det på tiden och för er som gillar de sedan gammalt så är detta ett givet köp såklart! 16 låtar av mycket hög klass och om ni tvekar på detta så ska ni inte kalla er musikälskare. 15/12-2021


********

VENEREA-THE SHIT HITS THE FANS(CD-LAST EXIT MUSIC LXM015)

A new collection of Venerea with songs that have been b-pages, digital releases etc etc. There will be a new album for the summer and we are looking forward to it, but so far we will have to keep up with this collection. I'm pretty sure I missed their fast USHC which is a nice kind of music I think. I've always liked punk (At least the last 45 years) and the melodious punk with bands like Bad Religion, No Fun at All and Venerea plays is one of my favorite genres. Venerea is one of the best bands in this genre in Sweden. Maybe even in the world. You get carried away with the songs and here they even run a cover of an old song. On the road again. I haven't heard many of the songs before, so for me this is like a new album. I didn't realize until afterwards that I had missed the group a lot. If you have never heard Venerea, it is about time and for those of you who like them since old, this is a given purchase of course! 16 songs of very high class and if you have any doubts about this, don't call yourself a music lover. 15/12-2021

VENEREA-LAST CALL FOR ADDERALL(CD-DESTINY RECORDS-DESTINY 166)

Venerea var det ett tag sedan man hörde och det är ett trevligt återseende. De kör en oväntad cover av en Leonard Cohen låt och bara det känns kul. Jag var nästan lite orolig för hur det skulle låta men det tar inte lång stund innan jag kan känna mig lugn igen. För det är samma bra skatepunk eller vad man ska kalla det som många svenska grupper är så bra på och Venerea har konserverat sin stil på ett ypperligt sätt. För även om man har hört den här sortens musik så många gånger innan så blir detta aldrig tråkigt och det känns att de ändå har den nerven och den känslan man måste ha för att vara ett bra USHC-band/Skateband eller vad man nu ska kalla det. De tar ställning i många saker och att de inte är patrioter och istället är desertörer eftersom de inte vill dö för en flagga på en flaggstång. Och i dessa tider är detta en åsikt som man måste slåss för tycker jag. En riktigt bra punkskiva som jag blir riktigt glad av. 28/4-2016


*********

VENEREA-LAST CALL FOR ADDERALL(CD-DESTINY RECORDS-DESTINY 166)

Venerea it was a while since you heard, and it is a nice reunion with them. They run an unexpected cover of a Leonard Cohen song, and it just feels great. I was almost a little worried about how it would sound, but it does not take long before I can feel calm again. For it is the same good skate punk or what to call it as many Swedish groups are so good at and Venerea has preserved its style admirably. For even if you've heard this kind of music so many times before so this becomes never boring and it feels that they still have the nerve and the feeling you have to have to be a good USHC band / Skate Band or whatever you should call them. They take a stand for many things and that they are not patriots and instead are deserters because they do not want to die for a flag on a flagpole. And in these times, this is an opinion that one must fight for, I think. A really good punkrecord which makes me really happy. 28/4-2016

VENEREA-ONE LOUDER(BAD TASTE RECORDS BTR 89)

Det var länge sedan man hörde något livstecken från denna grupp, eller vi kanske skall säga att jag hörde något livstecken från gruppen. Gruppen har blivit riktigt stor i Europa och det är roligt för jag såg tidigt deras potential och intervjuade dem för ett antal år sedan. Sedan har de som sagt inte visat sig för mig men nu har de kommit hem till Bad Taste Records och som jag märker med en gång, det känns inte som om jag missat så mycket utan Venerea kör på i ungefär samma underbara stil. Snabb USHC-liknande musik med betoning på melodier och bra sånginsatser. Här finns influenser från många bra band i USHC-genren och det är inga dussinband jag snackar om då utan klassiska band som Bad Religion, Pennywise och liknande även om jag tror att Venerea snart räknas som de klassiska band själva också. 26/4-05

********
VENEREA-ONE LOUDER(BAD TASTE RECORDS BTR 89)

It was a long time since we heard any signs of life from this group or maybe we shall say since I heard something from the group. The group have been really big in Europe and it´s fun for them because I saw early their potential and interviewed them some years ago. And then after that they haven´t shown their music to me but now have they come home to Bad Taste Records and as I notice at once, it doesn´t feel like I have been missing something because they´re still do their music in the same way and the wonderful style they have. Fast USHC-similar music with good melodies and good vocals. Here we have influences from many good bands in the USHC-style and there´s no bad bands I think about then and it´s more classic stuff like Bad Religion, Pennywise and similar even if I think that Venerea is among these bands soon. 26/4-05