VELVET TWO STRIPES-NO SPELL FOR MOVING WATER(CD-0082894PHO)

Det är ett tufft sound inledningsvis på låten Fuckboy och Sophias röst bär fram gruppen på ett ypperligt sätt. Det kallas bluesrock eller något läste jag men vet inte riktigt vad jag ska säga vad det är för stil. Jag gillar verkligen det tuffa soundet och det känns naket på något sätt när den här gruppen levererar sin tuffa musik. Känns lite som 70-tals hårdrock blandat med lite modernare toner. Men jag gillar den tuffa gitarren som är sådär lagom distad och ger ett taggtrådsliknande ljud i många av låtarna. I titellåten tänker jag nästan på ett kvinnligt Nirvana när sången kommer in i handlingen för det känns riktigt skönt att lyssna på. Varför inte ge den här gruppen chansen att berika era liv för det är de verkligen värda. Jag tänker på många grupper men inte så många jag kan placera oh det bästa är att det är grupper som jag verkligen gillar jag tänker på! Säger ni att ni gillar rock och inte hört den här gruppen….då ljuger ni om att ni gillar rock! 23/10-2023


********

VELVET TWO STRIPES-NO SPELL FOR MOVING WATER(CD-0082894PHO)

It ́s a tough sound in the beginning of the song Fuckboy and Sophia's voice carries the group in an excellent way. It's called bluesrock or something I read but don't really know what to say what kind of style it is. I really like the tough sound and it feels naked in some way when this group delivers their tough music. Feels a little like 70 ́s heavy metal mixed with some more modern tones. But I like the tough guitar which is just the right amount distorted and gives a barbed wire-like sound in many of the songs. In the title track, I almost think of a female Nirvana when the song comes into the story because it feels really nice to listen to. Why not give this group the chance to enrich your lives because they are really worth it. I think of many groups but not so many I can place and the best thing is that it is groups that I really like I think of! Do you say that you like rock and haven ́t heard this group....then you lie about that you like rock! 23/10-2023