VARONEN, TUMPPI & PROBLEMS-KAUPUNKI(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 261)

*******

Gamla punkare ger sig aldrig och det gör inte Tumppi Varonen med sitt Problems. Kanske har lugnat ner sig lite grand men det finns kraft i deras musik ännu. Man hör ju att grunden är punkrock och det är väl skönt med personer iunom punken som varit med så länge. Problems gjorde sin första skiva för 44 år sedan och då var Tumppi 22 år och har numera nått den aktningsvärda åldern av 66 år. Jag gillar soundet och även om det inte är punk som kanske en del tänker sig så finns attityden i deras kanske mer new wave-liknande musik och det finns mycket bra melodier. Texterna kan jag inte uttala mig om men jag uppskattar att de sjunger på finska. Många gånger känns detmer trovärdigt om man sjunger på hemspråket.  Slår jag på Google Translate blir det låttitlar som Jag förlorade dig nästan, Den frälsande ängeln och Jag behöver det inte. Kolla in om ni vill ha väldigt melodiös new wave och då inte på det vanliga rockspråket….21/9-2022

 


*******

VARONEN, TUMPPI & PROBLEMS-KAUPUNKI(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 261)

 

Old punks never give up and so does Tumppi Varonen not with his Problems. May have calmed down a bit but there is power in their music. You hear that the foundation is punk rock and it's nice to have people in the punk that have been around for so long. Problems made their first record 44 years ago and at the time Tumppi was 22 years old and has now reached the venerable age of 66 years. I like the sound and even though it's not punk that some people might think of, the attitude is in their maybe more new wave-like music and there are very good melodies. I can't comment on the lyrics, but I appreciate that they are sung in Finnish. Many times it feels more believable if you sing in the home language. If I turn on Google Translate, it will be song titles like I Almost Lost You, The Saving Angel and I Don't Need It. Check out if you want very melodious new wave and then not in the usual rock language....21/9-2022

VARONEN, TUMPPI & PROBLEMS-OUTOJA KIKSEJÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 212)

Tummpi är ju ledsångare i Problems vad jag vet och jag vet inte varför gruppen kallas så här men det finns säkert en förklaring.  Visst finns det en punktouch i vad de gör och det gillar jag men det finns något annat bekant i första låten som påminner mig om något som jag inte kan komma på...Musiken blir tuffare i andra låten Hei Mies för att lugna ner sig lite grand och Täälä Mä oon låter nästan som när The Saints gick från punk till lugnare musik. Rock med punkattityd. Det är lite som med Pelle Miljoonas skivor att det är väldigt olika musik på dem. Ibland låter det väldigt polerat, ibland lite punkigt och det är väl så det blir när man blir äldre. Man kan inte vara arg hela tiden. Men musikaliskt är det i alla fall musik som tilltalar mig för det mesta så  jag tycker att skivan har ett värde av underhållning som jag uppskattar. Faktiskt tycker jag kanske de lugnare låtarna som Täälää mä oon och Oteja Kisejä där jag tycker deras sound kommer mest till sin rätt. Men punkiga Ihan Sama är ju underbar!  27/7-2020

********
VARONEN, TUMPPI & PROBLEMS-OUTOJA KIKSEJÄ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 212)

Tummpi is the lead singer in Problems as far as I know and I do not know why the group is called like this but there is certainly an explanation. Of course there is a punktouch in what they do and I like that but there is something else familiar in the first song that reminds me of something I can not can come up with ... The music gets tougher in the second song Hei Mies to calm down a bit  and Täälä Mä oon sounds almost like when The Saints went from punk to calmer music. Rock with punk attitude. It's a bit like with Pelle Miljoona's records that there is very much different music on them. Sometimes it sounds very polished, sometimes a little punk and that's how it gets when you get older. You can not be angry all the time. But musically, it is at least music that appeals to me most of the time so I think the album has a value of entertainment that I appreciate. In fact, I think maybe the calmer songs like Täälää mä oon and Oteja Kisejä where I think their sound comes most to its right. But the punky song Ihan sama is really wonderful !27/7-2020