VÄRLDEN BRINNER-RESET(LP-BARK AT YOUR OWNER BAY009)

 

Jag satte på skivan och tänkte att jag satt på fel skiva eller rättare sagt att det var fel skiva i konvolutet. Girls and Dogs och det är en långsam sak med en man på sång. Letar på omslaget vem det är som sjunger och väntar på att Malins röst ska komma in i musiken innan jag inser att skivan går på 45 varv…. jag blev med ens lugnare för här var deras musik och sång och deras stil. Visst är det lite annan stil än vanligt men det beror nog på att det är mestadels på engelska. Jag tycker nog att de är bäst på svenska men jag förstår om man vill komma utanför gränserna kanske det behövs engelska låtar också. Det som slår mig i Girls and dogs och Hard to let you go är att de engelska låtarna känns lugnare på något sätt men i Silent Spring finns Världen Brinner soundet igen. När jag tänker efter så är det nog bra och inte dumt gjort med de olika stilarna för det blir ett album som blir svårt att tröttna på just därför. Så efter hand så börjar jag vänja mig med de engelska texterna och det blir riktigt bra och Världen Brinner fortsätter att vara ett av Sveriges bästa punkband och Malin sjunger som en gudinna som vanligt. Köper du inte denna skiva så är det något allvarligt fel på dig.  Älskar skivan och denna kommer jag att spela om och om och om och om och om igen. 11/12-2023


*********

VÄRLDEN BRINNER-RESET(LP-BARK AT YOUR OWNER BAY009)

 

I put on the record and thought that I was on the wrong record or rather that it was the wrong record in the sleeve. Girls and Dogs and it's a slow thing with a man on vocals. I'm looking on the cover to see who is singing and waiting for Malin's voice to come into the music before I realize that the record goes on 45 rpm.... I became calmer at once because here was their music and song and their style. Sure, it's a little bit different style than usual, but that's probably because it's mostly in English. I think they ´re the best in Swedish but I understand if you want to get outside the borders maybe you need English songs too. The thing that hits me in Girls and dogs and Hard to let you go is that the English songs feels calmer in some way but in Silent Spring we have the Världen Brinner sound again. When I think about it, it's probably good and not stupid done with the different styles because it becomes an album that will be hard to get tired of just because of that. So after a while I start to get used to the English lyrics and it becomes really good and Världen Brinner continues to be one of Sweden's best punkbands and Malin sings like a goddess as usual. If you don ́t buy this record it ́s something seriously wrong with you. I love the record and this one I will play over and over and over and over and over again. 11/12-2023

VÄRLDEN BRINNER-LIVET PÅ RECEPT(DIGITAL SINGEL)

 

Jag gillar inte helt digitala släpp men man får väl göra undantag ibland när musiken är så pass bra som Världen Brinners musik är.  Dom Mörda Ida har ju redan släppts som ensam låt på Spotify och den har jag lyssnat otaliga gånger på. Det är en riktigt bra punklåt som tål och lyssnas på gång på gång.  Nere på fyra är en riktigt larmig punklåt med tjej på sång. Man känner sig helt slut efter den och det känns som en riktigt bra trötthet…Obehaget börjar nästan som en Asta-låt men när väl låten fortsätter är det ett riktigt bra tempo och jag älskar sångerskan i detta band. Vilken utstrålning, vilken röst! Magin kan jag tyvärr inte lyssna på(den är låst för mig). Världen Brinner är nog en av Sveriges bästa punkgrupper just nu! 24/4-2019


********

VÄRLDEN BRINNER-LIVET PÅ RECEPT(DIGITAL SINGEL)

I am not like completely digital release but you have to make exceptions sometimes when the music is as good as Världen Brinner's music is. Dom mörda Ida has already been released as a single song on Spotify and I have listened to it countless times. It is a really good punk song that can withstand and listen to again and again. Nere på fyra is a really loud punk song with girl on song. You feel completely out of it and it feels like a really good fatigue ... Obehaget almost starts as an Asta song but when the song continues, it's a really good pace and I love the singer in this band. What a radiance, what voice! Unfortunately I cannot listen to Magin(it is locked to me). Världen Brinner is probably one of Sweden's best punk groups right now! 24/4-2019

VÄRLDEN BRINNER-SLÖSERI AV TID(LP-LUFTSLOTT RECORDS/BORDER)

 

Jag har hört någon singel med bandet men jag kommer inte riktigt ihåg hur de lät…De kommer från Västerås har jag i alla fall läst mig till. Vad man inte kan läsa sig till är om gruppen är bra eller inte men det räcker med att skivan sätts på så har jag kapitulerat. Jag är ju svag för kvinnor….jaja inte så eller jo men jag menar kvinnor som sjunger i punkgrupper och den här gruppen är inget undantag. Någon sade för över 40 år sedan att punken är död men Världen Brinner bevisar motsatsen och att punken lever på lika bra nu som den gjorde då. Melodiska låtar utan att låta trallpunk och någonstans finns det en linje som vi kan dra mellan punk-trall-hardcore och allt detta på svenska och framförallt är det fyllt av bra sånginsats och mycket melodier. Ett av de bättre svenska albumen i år tror jag att detta kommer att bli! 23/3-2018


********

VÄRLDEN BRINNER-SLÖSERI AV TID(LP-LUFTSLOTT RECORDS/BORDER)

I've heard some single with the band but I do not really remember how they sounded ... They come from Västerås, I've read at least. What you can not read is whether the group is good or not, but it's enough to put the record on, I've surrendered. I'm weak for women .... do not say so or so, but I mean women who is singing in punk groups and this group is no exception. Someone said more than 40 years ago that the punk is dead but the Världen Brinner proves the opposite and that the punks live just as well now as it did. Melodic songs without sounding trallpunk and somewhere there is a line that we can draw between punk-trall hardcore and all this in Swedish and above all it is filled with great song and lots of melodies. One of the better Swedish albums this year I think this will be! 23/3-2018