VALDEMAR-PARADISGATAN(CD-OVERSEAS OVCD0001)

 

Jag läser texterna först på skivan och det känns som om det varit lite olyckliga stunder här och där när det gäller kärlek men det ges hopp också i många av låtarna. Valdemar jobbar på samma arbetsplats som mig och jag har fått ett gäng skivor av honom genom åren. Han har varit den som har arrangerat konserter med Eldkvarn i kyrkorna runtom i Göteborg och det har varit riktigt bra. Eldkvarn är säkert en av influenserna och jag vet att Bob Dylan är en annan men det gör inget för Valdemars ganska lugna musik lever ett eget liv. Jag gillar verkligen deras stil och gillar ni lugn svensk musik utan att på något sätt bli någon “töntig” musik så tycker jag helt klart att Valdemar borde vara en grupp som ni skall lyssna på. Texter som berör mig och här är det originaltexter signerat Valle Erling förutom Inget gör så ont som skrev av Johan Rothstein. Det är en vacker skiva som jag kommer att spela många gånger och det känns som om den passar in överallt på något sätt. Borde kunna bli en skiva som spelas här och där i radion och ta nu chansen att investera i skivan. Kommer på vinyl också!  En riktigt bra skiva! 18/10-2021


*******

VALDEMAR-PARADISGATAN(CD-OVERSEAS OVCD0001)

I read the lyrics first on the record and it feels like there have been some unfortunate moments here and there in terms of love but there is hope also in many of the songs. Valdemar works in the same workplace as me and I've had a bunch of records from him over the years. He has been the one who has arranged concerts with Eldkvarn in the churches around Gothenburg and it has been really good. Eldkvarn is certainly one of the influences and I know Bob Dylan is another but it doesn't matter because Valdemar's rather calm music lives a life of its own. I really like their style and if you like calm Swedish music without in any way becoming any "nerdy" music, I think Valdemar should be a group that you should listen to. Texts that concern me and here are the original texts signed Valle Erling except Inget gör så ont as written by Johan Rothstein. It's a beautiful record that I'm going to play a lot of times and I feel like it fits everywhere somehow. Should be able to become a record that is played here and there on the radio and now take the chance to invest in the record. Coming on vinyl too! A really good record! 18/10-2021

VALDEMAR-HÄRIFRÅN(CD-ZEBRA ART RECORDS ZAR 971)

 

Den här skivan har över 20 år på nacken men jag fick den av Valdemar själv i samband med ett annat släpp så jag tänkte att varför inte skriva om denna också. Det är ett väldigt genomarbetad omslag och det var säkert inte billigt att ge ut när det kom. Nu kanske det blir lite löjligt när jag i efterhand vet att de har gjort en del Dylan-låtar men helt klart är de redan här inspirerade av honom. Jag kommer att tänka på Anders F Rönblom också och det är en stor komplimang från mig eftersom jag verkligen gillar Anders. Det är mycket känsla i musiken och Valdemar som band är ett musikaliskt gäng som säkert inte fått den cred genom tiderna som de är värda. Jag tycker det ganska sparsamma blåset i bakgrunden lyfter hela skivan ett snäpp till. Jag gillar vad jag hör och den här skivan håller bra så här över 20 år senare tycker jag och tack för att jag fick ta del av den också. 10/10-2019


*******

VALDEMAR-HÄRIFRÅN(CD-ZEBRA ART RECORDS ZAR 971)

This record has over 20 years on the neck but I got it by Valdemar him self in the same time with another release so I thought why not write about this one too. It's a very welldone cover and it certainly wasn't cheap to release when it came. Now it might be a bit ridiculous when I know in retrospect that they have done some Dylan songs but clearly they are already inspired by him here. I will think of Anders F Rönblom as well and it is a great compliment from me because I really like Anders. There is a lot of emotions in the music and Valdemar as a band is a musical band that certainly did not get the cred through the times they are worthy. I think the rather sparse blowsection in the background lifts the whole disc a snap. I like what I hear and this record is really good even if it´s 20 years later I think and thank you for sharing it too. 10/10-2019

VALDEMAR-SAVING GRACE(CD-ZEBRA ART ZAR977)

Bob Dylan tolkas här i Hagakyrkan i Göteborg av Valdemar och Mattias Hellberg och detta backat av en kör som heter London Community Gospel Choir. Efter vad jag förstår så är det Dylans religiösa period som tolkas här och de gör det riktigt bra. Det låter nästan lite som om Eldkvarn sjunger på engelska när gruppen sätter igång med en del av sina låtar. Riktigt bra ljud för att vara live och det märks nästan inte och de här musikerna är riktigt bra förstår man. Dylan gillar jag mer och mer sedan jag blivit äldre och Valdemar gör sina tolkningar med så pass mycket kärlek så även om de är ganska lika originalen så är det mycket kärleksfulla tolkningar vi får höra här. Kören gör sitt bästa för att verkligen backa upp Valdemar och jag får nästan lite Committments feeling i några av låtarna. 17/12-07

*******
VALDEMAR-SAVING GRACE(CD-ZEBRA ART ZAR977)

Bob Dylan is tributed here in Haga Chruch in Gothenburg by Valdemar and Mattias Hellberg and that backed up with a choir which is called London Community Gospel Choir. And after what I have understand so is this Dylans religious period which is tributed here and they do it really good. It´s almost sound as Eldkvarn is singing in English when the group is going on in some of their songs. Really good sound to be live and it´s not almost can be noticed that it´s livesometimes and those musicians is really good you can understand by this. Dylan I like more and more when I have getting older and Valdemar does their covers with so much love so even if they´re similar to the originalsongs so is it very lovinful songs we hear here. The choir does their best to really back up Valdemar and I almost get a Commitments-feeling in many of the songs. 17/12-07
VALDEMAR-HIT(CD-ZEBRA ART ZAR-974/NAXOS)

Valdemars tredje skiva är en riktigt trevlig sak i den lugna skolan. Ni som är inne på lugnare svenska saker som Eldkvarn, lugna Lundell och så vidare skulle säkert gilla detta skarpt. Valdemar lyckas förmedla känslor med sin musik och denna Göteborgsgrupp är riktigt bra. Låtarna växer för varje gång även om det inte är någon musik som man tar på på en fest precis men som avslappnande musik passar den ypperligt. Kolla in denna om ni gillar nyss nämnda grupper och är inne på singer/songwriterstilen 19/3-02

*******
VALDEMAR-HIT(CD-ZEBRA ART ZAR-974/NAXOS)

Valdemars third record is a really nice thing in the calm school. You people which like calmer things like Eldkvarn, calmer Lundell and so on must like this much. Valdemar succeed to give us feelings in their music and this Gothenburggroup is really good. The songs are growing for every time and it´s no music which you have on a party but as a relaxing thing it´s fucking good. Please check this out if you like the group I mention and like the singer/songwriterstyle. 19/3-02