VACUM-PANG DU ÄR DÖD(SINGEL-MASSPRODUKTION A-252)

 

Vacum debuterade med låten i ett TV-program men låten blev en som aldrig släpptes. Till slut spelade de den på Massproduktions 40-års jubileum och nu släpps den på vinyl tillsammans med en outgiven demolåt från 2014. Titellåten ä ren av de snabbaste jag hört med gruppen och det är en riktig punkrökare och jag gillar den så mycket så den får spelas om och om igen. Fräckt också med saxofonen i bakgrunden och man missar inte vad den heter för det hörs verkligen. Jag gillar Mats röst så klart men även Catherines bakgrundssång…jag vill ha mer med Vacum nu…Jag vill inte se dig gå är också en riktigt punkig låt tycker jag i ett typiskt Vacum-sound och Mats röst har verkligen växt på alla dessa år men det tar inte ifrån honom och resten av gruppen att de har ett eget sound och det har legat i vacuum ett tag 😉. Snälla ge oss en ny skiva nu!  15/2-2023


********

VACUM-PANG DU ÄR DÖD(SINGEL-MASSPRODUKTION A-252)

 

Vacum debuted with the song on a TV show but the song became one that was never released. In the end, they played it on Massproduktions 40th anniversary and now it's being released on vinyl along with an unreleased demo song from 2014. The title song is one of the fastest I've heard with the group and it's pure punk smokers and I like it so much so it gets played over and over again. Cool also with the saxophone in the background and you don't miss what it's called because it's really audible. I like Mats voice of course but also Catherine's backing vocals... I want more with Vacum now... Jag vill inte se dig gå go is also a really punky song I think in a typical Vacum sound and Mats voice has really grown all these years but it doesn't take away from him and the rest of the group that they have their own sound and it's been in vacuum for a while 😉. Please give us a new record now! 15/2-2023

VACUM-FLUGOR OCH ROSOR(LP-MASSPRODUKTION MASS LP 25)

 

Tredje skivan med Vacum kom ut 1985 och har alltså 38 år på nacken men jag tycker den har åldrats väldigt bra. Nu har den begåvats med dagens teknik och låter ännu bättre. De spelade ju punk från början men som många andra band på den tiden så blev det en mer postpunkliknande musik och det som gjorde Vacum såpass ovanliga var mycket Mats rösts förtjänst. Jag såg de någon gång i denna vevan(var kanske tidigare) som förband till Theatre of Hate och jag vet att jag var impionerad av de live då. Jag kan tänka mig att en massa band som finns idag har blivit inspirerade av gruppen och på denna skivan finns många bra låtar och originalet av Korståg är inte dum. Kankse ingen Vad har du gjort här precis men punken finns där i bakgrunden och andas hela tiden för det är ju ändå därirån gruppen kom. Så 1985 skulle man låta såhär och som jag skrev tidigare så tycker jag verkligen skivan håller hög klass ännu och måste ändå räknas som en av den svenska postpunkens viktigaste skivor. Kul att lyssna till den igen och jag hade nästan glömt av hur bra den är! 14/2-2023********

VACUM-FLUGOR OCH ROSOR(LP-MASSPRODUKTION MASS LP 25)

 

The third album with Vacum was released in 1985 and is thus 38 years old, but I think it has aged very well. Now it has been gifted with today's technology and sounds even better. They played punk from the beginning, but like many other bands at the time, it became a more post-punk-like music and what made Vacum so unusual was much of Mats' voice's style. I saw them sometime in this time(maybe maybe earlier) that as a support to Theatre of Hate and I know I was impressed by the liveperformance then. I can imagine that a lot of bands that exist today have been inspired by the group and on this album there are many good songs and the original of Korståg is not bad. Maybe no Vad har du gjort here exactly but punk is there in the background and breathes all the time because that's where the group came from anyway. So in 1985 you would sound like this and as I wrote earlier, I really think the record is still high class and must still be considered one of the Swedish post-punk's most important records. Good to listen to it again and I had almost forgotten how good it is! 3/12-2020

VACUM-DEN SISTA VINTERN(LP-MASSPRODUKTION MASS Z-21)

 

En nyutgåva av skivan som kom 1983 behövdes känns det som. Vacum var ju ett av de tidiga punkbanden i Sundsvall och de kanske bara spelade ren punk i början men efterhand så blev det mer och mer lite annorlunda new wave. Då menar jag inte annorlunda på ett sätt så att det låter så konstigt så att man inte kan lyssna på det. Men deras musik är ju ganska banbrytande egentligen och det känns som om Vacum var ett av de tidga postpunkbanden och det känns faktiskt som om musiken håller såhär 37 år efter skivan kom också och det är riktigt trevligt att lyssna till skivan. Jag hade nästan glömt hur bra jag tyckte den var så det var kul att höra en uppdaterad version av skivan. En del kanske skulle kalla det pretentiöst, jag skulle nog vilja saga att det ä ren klassisk bra svensk postpunkskiva och har ni inte den så är det bara att investera i den.

Har ni inte hört den innan , lyssna på den…njut av den och gillar ni grupper som Kai Martin & Stick, Dansdepartementet och den typen av band så tror jag ni skulle uppskatta denna skiva riktigt mycket! Livet som en krets är väl den mest punkiga låten här! 16/11-2020********

VACUM-DEN SISTA VINTERN(LP-MASSPRODUKTION MASS Z-21)

It´s a reissue of the album that came out in 1983 was needed. Vacum was one of the early punk bands in Sundsvall and they may have only played pure punk in the beginning, but gradually it became more and more a little different new wave. Then I do not mean differently in a way that it sounds so strange that you can not listen to it. But their music is quite groundbreaking really and it feels like Vacum was one of the early post-punk bands and it actually feels like the music have been well taken by time like this 37 years after the record came too and it's really nice to listen to the record. I had almost forgotten how good I thought it was so it was fun to hear an updated version of the album. Some might call it pretentious, I would probably like to say that it is a classic good Swedish post-punk album and if you do not have it, you just have to invest in it.

If you have not heard it before, listen to it… enjoy it and do you like groups like Kai Martin & Stick, Dansdepartementet and that type of band, I think you would appreciate this record very much! Livet som en krets is the most punky song on the record! 16/11-2020

VACUM-RÄDD FÖR TYSTNADEN/KORSTÅG(2 LP-MASSPRODUKTION MASS LP 191)

 

Den här skivan kom ut till Record Store Day efter vad jag förstår. Jag fick den av Mats som sjunger i gruppen och när jag skulle sätta på debutLP:n så fanns det inte den skiva som skulle vara där utan där fanns istället Korståg som är andra delen av denna dubbel. Mats skickade en ny och nu lyssnar jag på Rädd för tysnaden. Jag minns att jag köpte den då….för 40 år sedan och Vacum är ett punkband som inte lät som alla andra precis men riktigt bra tidstypisk punk spelar/spelkade de i alla fall. Mats röst skiljer sig från många andra punkbands från den här tiden och att de hade en keyboardist var väl inte så vanligt…en av min favoritlåtar på den här skivan är Besökare som är en udda skapelse och bra duettsång med Mats och Catherine. Vacums tidiga låtar känns aviga på ett sätt som säkert på denna tid var udda uatn att låta konstigt. Det finns en massa bra låtar som Legalisera döden, Är ungdomar människor?(där Catherine tar en stor del av sången) och En fråga om självkritik… Jag sätter tänderna i skiva 2 Korståg och där är det gamla låtar i ny kosym och en cover av Survivors som Unter den Linden en gång i tiden gjorde, en tung och bra version. Kul att hör nya versioner och att det är riktigt bra låtar för ljudet har blivit mer kompakt och ännu hårdare eller vad sägs om Legalisera döden som verkligen har fått ett lyft från att ha varit en bra låt till att blivit en fantastisk låt. Vad har du gjort med Hårdgnissel är en riktigt tuff punklåt. Naken låter som en låt som ett hårdare Kai Martin & Stick kunde ha gjort. Hela skivan är fylld av tung punkig och bra musik och jag hoppas verkligen de forsätter på den inskagna vögen och gör en massa nya låtar för jag vill höra mer av detta! Korståg är en ny favoritlåt och deras hårda sound är svårt att värja sig mot och det vill jag ju inte göra heller….herregud vad bra denna skiva är! 31/8-2020*********

VACUM-RÄDD FÖR TYSTNADEN/KORSTÅG(2 LP-MASSPRODUKTION MASS LP 191)

This record came out for Record Store Day from what I understand. I got it from Mats who sings in the group and when I was going to put on the debut LP, there was not the record that would be there but there was instead Korståg which is the second part of this double. Mats sent a new one and now I listen to Rädd för tystnaden. I remember that I bought it then… .40 years ago and Vacum is a punk band that did not sound like everyone else just but really good time-typical punk plays/played in any case. Mats voice is different from many other punk bands from this time and that they had a keyboardist was not so common… one of my favorite songs on this record is Besökare which is an odd creation and good duet song with Mats and Catherine . Vacum's early songs feel odd in a way that was certainly at this time odd to sound strange. There are a lot of good songs like Legalisera döden, Är ungdomar människor? (Where Catherine takes a large part of the song) and En fråga om självkritik… I put my teeth into album 2 Korståg and there are old songs in a new suit and a cover of Survivors as Unter den Linden once did, a heavy and good version. Fun to hear new versions and that they are really good songs because the sound has become more compact and even louder or what about Legalisera Döden which has really been lifted from being a good song to becoming a fantastic song. Vad har du gjort with Hårdgnissel is a really tough punk song. Naken sounds like a song like a harder Kai Martin & Stick could have done. The whole album is full of heavy punk and good music and I really hope they continue on the way they have done and make a lot of new songs because I want to hear more of this! Korståg is a new favorite song and their hard sound is hard to resist and I do not want to do that either… .God how good this record is! 31/8-2020