UZ JSME DOMA/BUCHTY A LOUTKY/MICHAL MIHOK-PET RAN DO CEPICE(LP-PHR RECORDS PH 272)


En av de mest udda skivor jag recenserat genom tiderna men den gör mig glad som bara den. 5 jättestora sånghäften på flera språk kommer med denna skiva som är en barnskiva efter vad jag förstår.
Men det är musik som är svårbeskriven och det är ju egentligen alltid denna grupp. Men på något sätt rycks jag med i denna skiva och det känns nästan som om jag sitter i publiken och skrattar, blir rädd etc och känner mig som ett litet barn igen. Detta kanske inte är skivan som kommer att slå ute på dansställen, rockställen etc men det känns som om den fyller sitt syfte men det bästa är när det blir nästan vansinnespunk här och där.
Det kommer så oväntat när det kommer och det lyfter hela skivan. Kul idé och det känns som om gruppen har lyckats med grejen. Jag kan tänka mig att barn älskar detta och jag är ju barnslig och jag gillar detta riktigt mycket även om det kanske inte blir den mest spelade skivan i samlingen. 31/7-2022

 

******

UZ JSME DOMA/BUCHTY A LOUTKY/MICHAL MIHOK-PET RAN DO CEPICE(LP-PHR RECORDS PH 272)

One of the oddest records I've reviewed of all time but it makes me happy as just that. 5 huge song booklets in several languages come with this record which is a children's record from what I understand. But it's music that's hard to describe and it's really always this group. But somehow I get carried away with this record and it almost feels like I'm sitting in the audience laughing, getting scared etc and feeling like a little kid again. This may not be the record that will hit out at dance venues, rock venues etc but it feels like it fulfills its purpose but the best part is when it gets almost insane punk here and there. It comes so unexpectedly when it comes and it lifts the whole record. Fun idea and it feels like the group has succeeded in the thing. I can imagine that children love this and I'm childish and I like this really much even though it may not be the most played record in the collection. 31/7-2022

UZ JSME DOMA-HOLLYWOOD(LP-PHR RECORDS PHR 244)

Än en gång släpper PHR denna gruppen. Man är ju van med att bolaget släpper punk oftast och visst detta kanske kan kallas punk om man har en god vilja men då mena jag mer på det sättet att punk är att skita i vad andra tycker. För den här gruppen skiter i alla normer och vilken stil de spelar för här är det en grupp som låter som om de spelar jazzpunk eller något sådant. Många olika instrument, tjeckisk sång och saxofonen dominerar många gånger. Man får nog vara på rätt humör för att sätta på skivan och gilla den för den kommer nog att anses som lite svår. Men visst kan jag uppskatta dem ibland. 25/11-2017

*******

UZ JSME DOMA-HOLLYWOOD(LP-PHR RECORDS PHR 244)

Once again, PHR releases this group. You are used to the fact that the company releases punk most often this may be called punk if you have a good will, but then I mean more that punk is don´t give to for what others think. For this group, all the norms and the style they play for here is a group that sounds like they are playing jazz punk or something like that. Many different instruments, Czech singing and saxophone dominate many times. You may be in the mood to put on the record and like it because it will probably be considered a bit difficult. But, of course, I can appreciate them sometimes. 25/11-2017

UZ JSME DOMA-POHADEK ZE ZAPOTREBI ZNOVUUDFORTELNE(LP-PHR RECORDS PHR 215)

Jag tror denna skivan kom ut 2011 från början och här får man med en massa saker och bland annat ett spel men lite svårt att spela eftersom jag inte är så bra på tjeckiska. Den här gruppen har allt eller inget. Kan få många fans eller inga. Vad menar jag med det? De spelar en typ av ganska svår musik där de blandar in en massa olika stilar och det kanske hade låtit såhär om Frank Zappa hade spelat punk...jag vet inte. Men här finns, jazz, pop, punk, rock och allt möjligt blandat i en redig mix. Kul en stund kanske men jag vet inte riktigt om det är min musik varje dag men ibland om jag vill lyssna till något annorlunda.  Lägg till detta sång på tjeckiska.....24/11-2017

******

UZ JSME DOMA-POHADEK ZE ZAPOTREBI ZNOVUUDFORTELNE(LP-PHR RECORDS PHR 215)

I think this album was released in 2011, and here you get a lot of things and a game, but a little hard to play because I'm not very good at Czech. This group has everything or nothing. Can get many fans or none. What do I mean by that? They play a kind of pretty odd music where they mix a lot of different styles and maybe that would have sounded like this if Frank Zappa had played punk ... I do not know. But here is jazz, pop, punk, rock and everything are mixed in an editable mix. Fun for a while maybe but I do not really know if it's my music every day but sometimes if I want to listen to something different. Add to this singing in Czech ..... 24/11-2017

UZJSMEDOMA-PARNKI1985(SINGEL PHR RECORDS PH 184)

Jag brukar ju gilla tjeckisk punk mycket men det här blir nästan lite mycket för min del med eftersom det är en musik som känns väldigt inhemsk på något sätt. Det är en ganska stökig musik med mycket saxofon och att kalla det punk rakt av är nog omöjligt. Någon slags jazzpunk med fri tolkning och med sångare som skriker ut sina ord. Fräckt javisst men troligen inte något som åker på stereon varje dag. 10/12-2016  

*******

UZJSMEDOMA-PARNKI1985(SINGEL PHR RECORDS PH 184)

I tend to like the Czech punk lot but this is almost too much for my part with because it is a music that feels very domestic in any way. It's a pretty messy music with saxophone and much to call it punk outright is probably impossible. Some kind of jazz punk with free interpretation and with singers who shout out their words. Cool yes, but probably not something that goes on my stereo every day. 10/12-2016
UZ JSME DOMA-JESKYNE CAVES(LP- PAPAGÁJŮV HLASATEL PH115)


Tjeckisk musik och framförallt då punkrock i alla dess former har på de senaste åren svämmat över mitt hem och då på ett positivt sätt. Det känns som om scenen sväller mer och mer och denna grupp gör mig verkligen glad. kanske inte punk i ordets "rätta" bemärkelse men skapunk på ett glatt sätt och där blåsinstrumenten verkligen förstärker musiken på ett positivt sätt. Sången ligger långt fram och jag fattar ju inte vad de sjunger om riktigt och då är det tur att texterna kan översättas. Lugna låtar bladas med lite snabbare låtar och det känns hela tiden som allting görs med ett gott humör....det gillar jag. Jag vill höra mer av dem och jag vill ha dem på CD också. 10/10-2011

*******

UZ JSME DOMA-JESKYNE CAVES(LP- PAPAGÁJŮV HLASATEL PH115)

Czech music and most of ll punk then have come a lot into my house the latest years and the it have came in a positive way. It feels like if the scene is getting bigger and bigger and this group makes me really happy and it´s maybe not punk in "the right" style but skapunk in a positive and happy way and the horns really gives the music a bigger dimension. The vocalsis really foreward in the music andI don´t get it what they´re singing about and it´s good to hear that the lyrics can be translated. Calm songs is mixed with faster ones and all the time they´re being done in a a very good and happy style..and that I really like. I want to hear more with them and I want to have them on CD too. 10/10-2011