USCH!-MARDRÖMMEN(LP-FLYKTSODA RECORDS FLYKTR032)

Som jag förstått är detta band ganska unga och därför är det ännu mer kul att de spelar en så pass gammal stil som släpig hardcore. Jag tänker lite på grupper som Amebix och liknande i början av Krigets första timmar men här sjungs det på svenska och det uppskattas. Sedan drar ju låten igång och det blir ett bra tempo i deras musik. Det är bara 6 låtar på denna ensidiga LP-skiva men de klockar in över 17 minuter så det är ingen grindcore precis. Bra melodier i allt det hårda och de har verkligen lyckats att få till bra och hård musik. Min favoritlåt är titellåten som är en typisk d-beat låt och detta är musik man aldrig kan trötta på. Kanske inget nytt precis för vi har hört liknande förut och det som gör mig mest glad är att musiken lever vidare även bland unga så det finns en bra chans att inte punk och hardcore dör ut. Jag gillar det dystopiska soundet och man känner en känsla av undergång men på samma gång gör den snabba och håra musiken mig glad och man får livslust för man får ut mycket aggressioner när man lyssnar på detta! Givet köp tycker jag! Ett av årets bästa släpp? 28/9-2023


********

USCH!-MARDRÖMMEN(LP-FLYKTSODA RECORDS FLYKTR032)

As I understand, this band is quite young and therefore it is even more fun that they play such an old style as draggy hardcore. I think a bit of groups like Amebix and the like at the beginning of the first song Krigets första timmar, but here it is sung in Swedish and it is appreciated. Then the song starts and there is a good tempo in their music. There are only 6 songs on this one-sided LP but they clock in over 17 minutes so it's no grindcore exactly. Good melodies in all the hard and they have really managed to get good and hard music. My favorite song is the title song which is a typical d-beat song and this is music you can never get tired of. Maybe nothing new exactly because we have heard similar before and what makes me most happy is that the music lives on even among young people so there is a good chance that punk and hardcore do not die out. I like the dystopian sound and you feel a sense of doomsday but at the same time the fast and hard music makes me happy and you get zest for life because you get a lot of aggression out when you listen to this! Given purchase, I think! One of the best releases of the year? 28/9-2023