URSTEN-DRICK JESU BLOD(LP(CD) DALA DESTROI RECORDS DDR 020)

Med låttitlar som Livmodern förblöder, Mörkrets herre ler och Välkommen döda liv gör att vi märker ganska fort att detta inte är en jättepositiv skiva. Kanske helt rätt eftersom det kanske inte finns så mycket kul i världen just nu. Det är kanske så här vår värld är snart om vi inte får slut på all skit som härjar i världen. Tung musik med svenska texter och det är säkert någon form av Black metal men jag är ju inte så bevandrad i sådana här stil även om jag ofta uppskattar sådan här tung  och tuff musik. Jag gillar de snabba trummorna och gitarriffen som ligger som en matta bakom sångaren. Trots allt det hårda så finns det en hel del melodier i musik som den här. Ni som hatar hård musik kommer självklart inte att hålla med mig men jag tycker att Ursten får till en hel del bra melodier i sin musik. Försagda värld börjar lugnt och snyggt och man tror nästan att man ska få höra klassisk musik men här sätter det igång med tuffa riffa och en galet skrikande sångare och det blir en salig röra mellan galenskap, melodier och tuffa riff….skön skiva allt som allt! 23/1-2024


*******

URSTEN-DRICK JESU BLOD(LP(CD) DALA DESTROI RECORDS DDR 020)

 

With song titles like Livmodern förblöder, Mörkrets herre ler and Välkommen döda liv makes us notice pretty fast that this is not a very positive record. Maybe it's the right thing to do, since there might not be much fun in the world right now. Maybe this is how our world will be soon if we don't put an end to all the shit that ravages the world. Heavy music with Swedish lyrics and it is surely some form of Black metal but I am not so versed in this style even if I often appreciate this kind of heavy and tough music. I like the fast drums and guitar riffs which is like a carpet behind the singer. Despite all the hard stuff, there are a lot of melodies in music like this. You who hate hard music will of course not agree with me but I think that Ursten gets foreword a lot of good melodies in his music. Försagda värld starts calm and nice and you almost think that you will hear classical music but here it starts with tough riffs and a crazy screaming singer and it becomes a blissful mess between madness, melodies and tough riffs....nice record all in all! 23/1-2024

URSTEN-ALLA KVÄVS(CD-DALA DESTROI RECORDS DDR012)

 

Med låttitlar som Där döden skördar, Alla kvävs och Stanken av lik så ger oss Ursten rå musik på svenska. Inga uppåt texter eller vad sägs om denna raden i Drömmen om evig sömn. Drömmen om evig sömn, Askan sprids, Du är du borta….kanske inte känns helt ”normalt”. Det är en riktigt tung och brutal skiva och låtar som uppdagas för oss och man blir lätt överkörd av deras malande och tunga musik. Lägg till detta en bestial röst som skriker ut sin ångest i de desperata texterna. Jag är inte så insatt i black metal men jag tror att det är så här som ni som gillar black metal vill ha den. I alla fall har många av de black metal skivor jag har låtit så här. Jag kan ju i och för sig tänka mig att för någon som inte gillar så pass brutal musik som denna så känns det säkert som om det är i helvetet så jag tror de är på rätt spår. Jag gillar när de speedar upp tempot och trummisen för jobba som bara den. Då känns det riktigt kul och intressant. 22/12-2022


*******

URSTEN-ALLA KVÄVS(CD-DALA DESTROI RECORDS DDR012)

 

With song titles such as Where death reaps, All suffocates and The stench of corpses, Ursten gives us raw music in Swedish. No upward lyrics or how about this line in The Dream of Eternal Sleep. The dream of eternal sleep, the Ashes are scattered, You are you gone....may not feel completely "normal".(All this is swedish) It's a really heavy and brutal record and songs that come to light for us and you get easily overtaken by their grinding and heavy music. Add to this a bestial voice screaming out its anguish in the desperate lyrics. I'm not that familiar with black metal but I think this is how those of you who like black metal want it. In any case, many of the black metal records I've sounded like this. I can imagine that for someone who doesn't like such brutal music as this, it sure feels like it's in hell so I think they're on the right track. I like when they speed up the tempo and the drummer to work like just that. Then it feels really fun and interesting. 22/12-2022