UR-IN-STINKT/FROST, PISSE & ELEND(KASSETT-WILDSAU RECORDS 013)

 

Den senaste kassetten med Ur-In-Stinkt har kanske lite bättre ljud och har kanske ett mer metalliskt sound än förra kassetten och punken/hardcore har kanske kommit mer i skymundan. Men det tar inte ifrån dem att de fem tysksjungna låtarna är riktigt bra låtar. Det går snabb och även denna gång hörs texterna ganska bra trots det brutala soundet. Potaten Stahl är nog min favorit på den här kassetten och det är svårt att sitta still till denna snabba musik och det kanske man inte ska göra heller. Kassettband kanske inte riktigt är min grej och skulle nog hellre ha det på Vinyl/CD men man kan inte få allt och Ur-In-Stinkt är förlåtna på grund av deras sköna och tuffa sound.  Frost, Pisse & Elend ä ren grupp som överraskar mig med tanke på hur förra splitgruppen lät. Här är det mer en punkig typ av metal med inlag av olika sorters metal som är svårförklarlig men tyvär är det baratvå men långa låtar med den gruppen. Jag skulle vilja höra mer av båda dessa grupper. 23/5-2023


********
UR-IN-STINKT/FROST, PISSE & ELEND(CASSETTE-WILDSAU RECORDS 013)

The latest cassette with your-In-Stinkt has perhaps a little better sound and has perhaps a more metallic sound than the previous cassette and punk / hardcore has perhaps been more overlooked. But that doesn't take away from them that the five German-sung songs are really good songs. It's fast and even this time the lyrics are heard quite well despite the brutal sound. Potato Stahl is probably my favorite on this cassette and it's hard to sit still to this fast music and maybe you shouldn't do that either. Cassette tapes may not really be my thing and would probably rather have it on Vinyl / CD but you can not get everything and Ur-In-Stinkt is forgiven because of their nice and tough sound. Frost, Pisse & Elend are pure group that surprises me considering how the last splitgroup sounded. Here it is more of a punky type of metal with elements of different kinds of metal that is difficult to explain but unfortunately there are only two but long songs with that group. I would like to hear more from both groups. 23/5-2023

UR-IN-STINKT/NOMA(KASSETT ALTMAN MUSIC)

 

Splitkassett mellan två grupper. Tyska Ur-In-Stinkt som spelar någon typ av deathmetal-hardcore-grindcore men jag tycker att texterna hörs ganska bra och de är på tyska mestadels och man dras med av musiken på ett ypperligt sätt. För jag gillar verkligen den här typen av hård musik. Jag älskar att bli bombad med ljud på det här sättet. Snyggt också att de lagt sången så långt fram i den hårda musiken och helt klart är detta intressant. Det är en råhet som finns här men under behärskade former på något sätt. Varför inte låna ut era öron till gruppen ett tag! Noma fanns det inte så mycket information om på kassetten men deras musik är snabb och rå. De kommer från Grekland såg jag på Discogs och där står deras låtar utskrivna som Track 1-Track 10,alltså utan namn på låtarna. Grindcore är väl namnet på den här musikstilen och det är helt Ok men kanske inte något jag sätter på varje dag och Ur-In-Stinkt är klara vinnare här 23/5-2023


*******

UR-IN-STINKT/NOMA(KASSETT ALTMAN MUSIC)

 

Split cassette between two groups. German Ur-In-Stinkt who plays some type of deathmetal-hardcore-grindcore but I think the lyrics are heard quite well and they are in German mostly and you are drawn along by the music in an excellent way. Because I really like this kind of hard music. I love being bombarded with sound this way. Nice also that they put the vocals so far forward in the hard music and clearly this is interesting. It is a rawness that exists here but under controlled forms in some way. Why not lend your ears to the group for a while! Noma didn't have much information on the cassette but their music is fast and raw. They come from Greece, I saw on Discogs and there are their songs written as Track 1-Track 10, ie without names on the songs. Grindcore is well the name of this style of music and it's totally Ok but maybe not something I put on every day and Ur-In-Stinkt are clear winners here 23/5-2023