URARTA-PACE(SINGEL)

 

Jag brukar ju inte så ofta recensera länkar men detta var såpass bra så jag kände mig “tvungen”. Hoppas de skickar mig en skiva som tack 😉 : Skivan börjar med Mighty Crew som är en riktigt tung låt som verkligen berör mig. Gitarren ligger distad över låten som ä ren riktigt snygg låt. Men tungt så det blir nog inte en hit för alla men i mitt hem är denna tunga långsamma låt redan en favorit. Ropes inledande basgång får mig att hoppas på något riktigt bra. Tung låt med snygg sång och det är svårt att jämföra med något annat utan att på något sätt låta konstigt men man förstår att de har många olika influenser från undergroundvärlden. Energy Suckers ger mi gen underbar känsla eftersom det är riktigt punkigt och snabbt. Vilken energi…så jävla bra. Inga Energysuckers där inte utan mer ett sättatt ge mig energi. I sista låten D.I.Y. sjunger de slagorden Why don´t you do it yourself…det kan man fråga sig men gör er själva en tjänst och kolla in Urarta. 21/5-2021


********

URARTA-PACE(SINGEL)

I do not usually review links so often but this was so good that I felt "forced". Hope they send me an album as a thank you 😉: The album starts with Mighty Crew which is a really heavy song that really touches me. The guitar is distorted over the song, which is a really nice song. But heavy so it will probably not be a hit for everyone but in my home this heavy slow song is already a favorite. Rope's initial bass line makes me hope for something really good. Heavy song with nice singing and it's hard to compare with anything else without sounding weird in any way, but you understand that they have many different influences from the underground world. Energy Suckers gives me a wonderful feeling because it is really punk and fast. What energy… so damn good. No Energysuckers there but more a way to give me energy. In the last song D.I.Y. they sing the slogans Why do not you do it yourself… you can ask yourself but do yourself a favor and check out Urarta. 21/5-2021