UNION RAGS-MALMÖ CITY(LP-RANDALE RECORDS)

 

Sveriges bästa band säger Diane på skivbolaget. Det är Jake från Headlines andra band. Visst är det bra, jävligt bra faktiskt. De 11låtarna är alla små hits i sig själva och då menar jag såklart i den här härliga världen som heter punkvärlden. En låt som Back from the Dead sätter sig i huvudet med en gång, både text och körer. Man får lite Rancid-feeling när man lyssnar på Union Rags men jag gillar helheten hos denna grupp mer. Geezer börjar med ett Clahinspirerat reggaesound. Jag gillar gunget och skulle ha fler som denna låt på skivan. Skönt med ett svenskt band som låter så här. Talk shit innehåller instrument som är värdiga ett folkpunkband och den låten är nog min favorit på skivan. Jag vet redan nu att jag kommer att lyssna på den här skivan riktigt ofta och jag älskar den här typen av låtar som är lätta att sjunga med i. Vill du ha många melodier och en punkkänsla från förr är detta ett givet köp. Sedan får självklart Kerry Bomb från Headlines vara med och sjunga lite i en låt.11/11-2022********

UNION RAGS-MALMÖ CITY(LP-RANDALE RECORDS)

 

Sweden's best band says Diane on the record label. It's Jake from Headlines' other band. Sure it's good, damn good actually. The 11 songs are all little hits in themselves and I mean of course in this lovely world called the punk world. A song like Back from the Dead settles in your head right away, both lyrics and choruses. You get a bit of Rancid-feeling when you listen to Union Rags but I like the wholeness of this group more. Geezer begins with a Clah-inspired reggae sound. I like the swing and would have more like this song on the record. Nice with a Swedish band that sounds like this. Talk shit contains instruments worthy of a folk punk band and that song is probably my favorite on the record. I already know that I'm going to listen to this record really often and I love these kinds of songs that are easy to sing along to. If you want a lot of melodies and a punk feeling from the past, this is a given purchase. Then, of course, Kerry Bomb from Headlines gets to sing a little in a song.11/11-2022