CULT MANIAX-THE CURSE OF(CD)

Det är roligt att höra den gamla gruppen Cult Maniax igen. De startar med en låt om USA och det låter inte som någon positiv upplevelse(jag menar texten). Punkrock är det i alla fall, det är helt klart och jag gillar verkligen deras sound och det jag gillar mest egentligen är väl för att de har ett sound som inte alla andra punkband har. Jag tror att Big Als sångröst gör en hel del men även musiken bakom är inte den vanliga punkrocken även om de flesta influenserna ligger där och kommer därifrån. Jag skulle vilja jämföra dem med tidiga Destructors för att säga något men sångmässigt ligger han någonstans mellan Jello Biafra och Dave Vanian och det tycker jag är en komplimang. Jag tycker detta är en omtumlande upplevelse och att intervjua gruppen känns som en självklarhet för jag är ju av den gamla stammen och gillar när gamla grupper spelar…vi har ju samma influenser. 7/7-2015

*******

CULT MANIAX-THE CURSE OF(CD)

It is good to hear the old group Cult Maniax again. They start with a song about the United States and it does not sound like a positive experience(the lyrics I mean). Punk rock is it anyway, it's quite clear and I really like their sound, and what I like the most is really well because they have a sound that not all the other punk bands have. I think Big Al's voice makes a lot but even the music behind is not the usual punk rock, although most influence is there and come from there. I would like to compare them with early Destructors to say something, but vocally he lies somewhere between Jello Biafra and Dave Vanian and I think that's a compliment. I think this is an overwhelming experience and to interview the group feels like a matter of course I'm of the old school and like when old groups play ... we have the same influences. 7/7-2015