TWOMINUTES HATE-CALM ON THE SURAFCE(DIGITALT FUCKING NORTH POLE RECORDS)

Inte så ofta jag recenserar digitalt men jag gör ett undantag för att Robert på FNPR är så trevlig och skickar fysiskt annars. Det är roligt om man tittar på omslag och på bilden hur gruppen ser ut så känns bandnamnet fel eftersom de inte ser ut att kunna hata någon. Men det tar inte ifrån dem att detta är en underbar skiva som jag verkligen hoppas att den kommer att släppas fysiskt.  5 låtar på lite under 20 minuter och det känns som om de låter lite som ett mycket tuffare Primitives eller något sådant och med lite mer attityd i texter och liknande. Visst är det någon slag poppunk eller jag skulle nog vilja säga powerpop för jag tycker de har såpass mycket melodier så att de kvalar in på det epitetet. Sångerskan sjunger väldigt bra och körerna sitter där de ska! Inte mycket att klaga på precis förutom faktumet att det ”bara” är digitalt för det tycker jag är synd. Kul låttitel på sista låten Killing me softly with his job och det är en riktigt bra och snabb låt. Kolla in gruppen med en gång, en av Norges mest intressanta som sjunger på engelska och spelar punk tycker i alla fall jag! Glad punk som gör mig mer än glad! 10/10-2023


********

TWOMINUTES HATE-CALM ON THE SURAFCE(DIGITALT FUCKING NORTH POLE RECORDS)

Not so often I review digitally but I make an exception because Robert at FNPR is so nice and sends physically otherwise. It ́s funny if you look at the covers and in the picture how the group looks like so does the band name feel wrong because they don ́t look like they can hate anyone. But that doesn't take away from them that this is a wonderful album that I really hope it will be released physically. 5 songs in a little less than 20 minutes and it feels like if they sound a little bit like a much tougher Primitives or something like that and with a little more attitude in lyrics and the like. Sure, it's some kind of poppunk or I would probably say powerpop because I think they have so much melodies so that they qualify for that epithet. The singer sings very well and the choirs are where they should be! Not much to complain about except for the fact that it's "only" digital because I think that's a shame. Fun song title on the last song Killing me softly with his job and it's a really good and fast song. Check out the group at once, one of Norway's most interesting which sings in English and plays punk I think! Happy punk which makes me more than happy! 10/10-2023