TV EYE-IN SANITY WE TRUST(CD-SOCKIPLAST RECORDS SOCK 0002)

Om man ser på skivnumret så för man förhoppningar för detta skivbolag. Fyrsiffrigt…då kan vi vänta oss många mer releaser 😉 TV Eye har jag fått några skivor med och det ska bli intressant att kolla in hur detta blev. De är alltid snabba och har korta låtar och jag gillar verkligen deras inställning….allt eller inget är grejen för TV Eye. Ni som gillar Ramones, Dickies och den typen av musik komemr att älsla skivan. 11 snabba låtar och tiden går fort när man har roligt och man skulle vilja ha så många mer låtar men jag blir riktigt glad av deras musik och det är riktigt svårt att sitta still…Har ni aldrig hört gruppen innan tycker jag att ni ska ägna de nästa kvart för deras skiva är inte lång men verkligen värt att lyssna på…För skivan klockar säkert in på en kvart eller liknande och detta är punk på hög nivå. Inte så långa texter precis men gruppens musik talar för sig själv tycker jag nog. Stöd Danne , Socikplast och TV Eye genom att skaffa skivan. Finns både på CD och vinyl. Hade blivit ännu bättre betyg med mer låtar…nu blir man avbruten lite för snabbt.  3/10-2022

********

TV EYE-IN SANITY WE TRUST(CD-SOCKIPLAST RECORDS SOCK 0002)

If you look at the record number, you're making hopes for this record label. Four-digit... then we can expect many more releases 😉 TV Eye I have got a few records with and it will be interesting to check out how this turned out. They are always fast and have short songs and I really like their approach....all or nothing is the thing for TV Eye. Those of you who like the Ramones, Dickies and that kind of music will love the record. 11 fast songs and time flies when you're having fun and you'd like so many more songs but I get really happy with their music and it's really hard to sit still... If you've never heard the group before, I think you should spend the next quarter of an hour because their record isn't long but certainly worth listening to... Because the record surely clocks in at a quarter of an hour or similar and this is high-level punk. Not very long lyrics exactly but the group's music speaks for itself I think probably. Support Danne, Socikplast and TV Eye by getting the disc. Available on both CD and vinyl. Would have been even better ratings with more songs... now you get interrupted a little too quickly. 3/10-2022

TV EYE-MYTHOMAN(LP-SPASTIC FANTASTIC SFR-052)

Wow...32 låtar på en LP och då handlar det inte om käng eller hardcore eller liknande. Utan här är det snabbspelad punkrock a´la Dickies precis som förut. Det som jag gillar mest är att de låter så tidstypiskt gammalt men ändå moderna på något sätt. Jag tycker nog att TV Eye är ett bland Sveriges mest intressanta punkband just nu och det säger ju inte lite. Visst jag tjatar om Dickies i varje recension men det går inte att komma ifrån och Dickies var/är ett jävligt bra band som jag saknar något nytt med. Om ni inte förösker få tag på detta på något sätt så är ni dumma i huvudet för den här typen av riktigt bra punk växer inte på träd..5/7-2014

*********

TV EYE-MYTHOMAN(LP-SPASTIC FANTASTIC SFR-052)

Wow ... 32 songs on an LP and then it's not about crust or hardcore or similar. Without this, it is played fast punk rock a'la Dickies just like before. What I like most is that they sound so typical of ancient yet modern in any way. I think that TV Eye is one among Sweden's most interesting punk bands right now and that's not saying a little. Sure I nag about Dickies in each review but unable to get away and Dickies was / is a damn good band that I miss something new with. If you do not try get this in any way, you are stupid for this kind of really good punk does not grow on trees..5/7-2014

TV EYE-WORKING BEE(SINGEL JUST 4 FUN FUN-27)

Herregud vad bra detta är och det är tio låtar på en och samma sjutumssingel...ojojoj. Då tror ni det handlar om galen hardcore eller något...då har ni fel. Ramonesaktig punk med inslag av Dickies skulle jag nog vilja säga men jag skulle nog vilja ha haft lite längre låtar för låtarna är såpass bra så det är synd att de tar slut så fort som de gör. Men jag får väl tänka mig de längre eller något sådant men som sagt skulle det varit riktkigt trevligt om de hade varit runt 2.30 eller något sådant för nu känns det som om de klipps av....vilket framtidsband i den gamla punkens stil....kör hårt grabbar....14/5-2013

********

TV EYE-WORKING BEE(SINGEL JUST 4 FUN FUN-27)

God, how good this is, and it's ten songs on the same 7 inch singel...wow. Do you think it's about crazy hardcore or something ... then you are mistaken. Ramonesstyled punk with elements of Dickies I think I'd like to say but I would probably like to have had a little longer tunes for the songs is so good so it's a shame that they run out as fast as they do. But I may well imagine me the longer or something like that but as I said it would really been nice if they had been around 2:30 or something like that for now it feels like to be cut off .... which futurband this is in the old punk style .... go for it guys....14/5-2013

TV EYE-NICE PEOPLE(CD-HOAX RECORDS TVi13)

Med medlemmar från Raped Teenagers och med grabbar(läs gubbar) födda på mitt årtioende så kan det ju bara bli bra….eller? 31 låtar på 33 minuter och det känns som om den här gruppen har hittat hem i punkdjungeln och texterna om ABBA, Yoko Ono är snabba och snärtiga…kul. Vad som också är kul är att Johnny Rocket som sjunger låter lite som Dickies sångare och det är kul. Musikaliskt går det jävligt snabbt men det är melodiöst som bara den och gruppen har verkligen förvaltat arvet från 77-punken och tagit den in i 2000-talet på ett ypperligt sätt. Kanske inte jätteeget men jävligt bra. 15/2-2010

********

TV EYE-NICE PEOPLE(CD-HOAX RECORDS TVi13)

With members from Raped Teenagers and with guys(read old men) born in the same 60´s as I so can it not be anything except good…or? 31 songs in 33 minutes and it feels like if this group have found their home in the punkjungle and the lyrics about ABBA, Yoko Ono is really good and fun. The things which also is fun is that Johnny Rocket which sings sounds a little like Dickies singer and that´s fun. Musically it goes really fun but it´s really melodic and the group have really taken the best from the 77-punk and take it into the 21th century. Myabe not so fucking own but anyway it´s really good. 15/2-2010