TRUE REASON-Z MOCI NAM DANEJ(CD)

 

Slovakisk hardcore som jag hört förut och intervjuade de för några år sedan. Nu kom deras nya skiva och det är härligt när banden återkommer för då har jag ju gjort något bra! Det här är också bra. Man förstår ju inte vad de sjunger men man förstår att det är arga människor som spelar. Man vet också att de är emot racism eftersom det finns ett märke Love Music Hate Fascism i skivans cd-bok. Det är sjukt att något band ens ska behöva skriva så här när det är självklart att det skulla vara så.  Jag gillar verkligen deras sätt att spela hardcore och de hårda partier slår emot oss som ett knytnävsslag och det är en härlig känsla…. Visst finns här metalinfluenser men jag bortser från dem och hör endast hardcoresoundet och då är det tungt…Går inte alltid så fort utan många gånger fokuseras det på tyngd och det gör de rätt i. Vill ni ha flera slag i ansiktet av musik så tycker jag att True Reason ska ge de till er! HC4LIFE som de sjunger i en av låtarna. 7/12-2021


*******

TRUE REASON-Z MOCI NAM DANEJ(CD)

Slovak hardcore as I heard before and interviewed them a few years ago. Now came their new record and it's great when the bands come back to me because then I've done something good! This is good, too. You don't understand what they're singing, but you know it's angry people playing. It is also known that they are against racism because there is a brand of Love Music Hate Fascism in the cd book. It's crazy that any band should even have to write like this when it's obvious that it should be so. I really like the way they play hardcore and the hard parties hit us like a fist fight and it's a lovely feeling. Sure, there are metal influences here but I ignore them and only hear the hardcore sound and then it's heavy... It doesn't always go so fast, but many times it focuses on weight and they do it right. If you want more punches in the face of music, I think True Reason should give them to you! HC4LIFE as they sing in one of the songs. 7/12-2021

TRUE REASON-BEZ STRACHU(CD-TOHC MUSIC STYLE)

True Reason kommer från Slovakien och det är alltid trevligt med grupper från de breddgraderna. Deras tunga hardcore på det egna språket är mer än angenäm. De låter förbannade men jag vet ju inte vad de sjunger om. Men jag vet att de spelar en aggressiv typ av metalcore i alla fall men med mer betoning på hardcore tycker jag nog. Det går riktigt fort ibland och de tuggande gitarrerna ger oss en stil som jag verkligen gillar. Jag tror säkert att ni som gillar tuffare hardcoregrupper som ibland drar lite till metal kommer att älska detta och får många kanske det låter exotiskt med slovakiska texter men det är inget i alla fall jag tänker på utan njuter nästan mer av det för det blir lite mer eget än om de sjungit på engelska som alla andra grupper i genren. Så varför inte ge något nytt chansen att förgylla era högtalare en gång för alla och inte bara de gamla dammiga grupperna du alltid lyssnar på. 15/8-2019

*******
TRUE REASON-BEZ STRACHU(CD-TOHC MUSIC STYLE)

True Reason comes from Slovakia and it is always nice with groups from those latitudes. Their heavy hardcore in your own language is more than pleasant. They sound angry but I don't know what they are singing about. But I know they play an aggressive type of metalcore anyway but with more emphasis on hardcore I think. It goes really fast sometimes and the chewy guitars give us a style that I really like. I think for sure that you who like tougher hardcore groups who sometimes pull a bit into metal will love this and many may find it sounds exotic with Slovak lyrics but it is not at least I think of but almost enjoy it more for it will be a bit more own than if they sang in English like all other groups in the genre. So why not give something new the chance to gild your speakers once and for all and not just the old dusty groups you always listen to. 15/8-2019