TRAIL-GOT TO FIND MY WAY(CD-SINGEL)

En tvålåtars singel med Trail som innehåller Rickard Tapper och Mikael Holm. Mikael Holm har ju Blixtnedslag annars och här är det lite annan musik än den gruppens.  Det är på engelska och här är det mindre punkigt utan här finns små influenser av metal och jag tänker lite på en grupp som Godfathers av någon anledning i titellåten som är en rockig sak men jag tycker inte att den fastnar riktigt. Den andra låten på skivan Alien börjar med en skön basgång och jag känner redan där att den här låten är bättre. En ganska egen låt som jag gillar riktigt mycket och att lägga den låten i en speciell genre är omöjligt. En låt som ni borde lyssna in er på för det är den låten verkligen värd. Men som sagt en grupp som jag har väldigt svårt att lägga i ett speciellt musikfack. 20/9-2023


******

TRAIL-GOT TO FIND MY WAY(CD-SINGEL)

A two-song single with Trail that features Rickard Tapper and Mikael Holm. Mikael Holm has Blixtnedslag otherwise and here it is a little different music than that group's. It's in English and here it's less punky but there are little influences of metal and I think a little bit of a group like Godfathers for some reason in the title song which is a rock thing but I don't think it really sticks. The second song on the album Alien starts with a nice bass line and I already feel that this song is better. A pretty own song that I like really much and to put that song in a special genre is impossible. A song that you should listen to because that song is really worthwhile. But as I said, a group that I find very difficult to put in a special musicstyle 20/9-2023

TRAIL FORGOTTEN AND REPRESSED(CD)

 

Mikael Holm från Blixtnedslag har ett annat projekt tillsammans med Richard Tapper som heter Trail och här sjunger han på engelska och det skiljer sig ganska mycket ifrån vad han gör med Blixtnedslag. Men det som inte skiljer sig är att jag gillar båda sakerna han gör och det är någon slags punk med väldigt små hardcoreinslag som är grejen för Mikael på den här skivan. De släppte tydligen en demo 2004 och denna är från 2022 och de fem låtarna tilltalar mig ganska mycket. Lite lustigt för jag tycker hans röst är lite annorlund på den här skivan för jag tror att det är hans om sjunger mest men det blir lite annorlund än på Svenska. Svårt att jämföra med något annat måste jag nog säga….så kolla in på Spotify till exempel.  12/4-2023


*******

TRAIL FORGOTTEN AND REPRESSED(CD)

 

Mikael Holm from Blixtnedslag has another project together with Richard Tapper called Trail and here he sings in English and it is quite different from what he does with Blixtnedslag. But what's no different is that I like both things he does and it's some kind of punk with very small hardcore elements that is the thing for Mikael on this record. They apparently released a demo in 2004 and this one is from 2022 and the five songs appeal to me quite a bit. A bit funny because I think his voice is a bit different on this album because I think it's his who sings the most but it will be a bit different than in Swedish. Hard to compare with anything else, I must say....so check out Spotify for example. 12/4-2023