TRACKER-RULE OF THREE(CD-NOISE APPEAL RECORDS NOISE 53)

 

Från Österrike kommer detta tremannaband som verkligen kan låta. Inledningsvis ligger deras musik inte långt ifrån vad Nirvana pysslade med en gång i tiden och jag tror att en hel del beror på sångarens röst och han låter lite grand som Kurt Cobain när han sjunger. Annars är det en typ av musik som är ganska hypnotisk på något sätt och de kör samma ackord om och om igen och det kan ju i och för sig liknas vid stonerrock så jag känner mig ganska förvirrad på det stora hela egentligen. Så jag kan  tänka mig att ni som gillar musik där ackorden kommer om och om igen och musiken släpar sig fram så man måste hjälpa den i uppförsbackarna kommer att gilla Tracker riktigt mycket! Så varför inte ge Österrike en chans att visa sig på den lite tuffare rockscenen! 20/6-2017


*******

TRACKER-RULE OF THREE(CD-NOISE APPEAL RECORDS NOISE 53)

From Austria comes this threepiece band that really can sound much. Initially, their music is not far from what Nirvana was playing once upon a time, and I think that much depends on the singer's voice and he sounds a bit like Kurt Cobain when he sings. Otherwise, it's a kind of music that is quite hypnotic in some way and they run the same chords over and over and it may be similar to stoner rock so I feel quite confused on the whole really. So I can imagine that you who like music where the chords come over and over and the music is pulling out so you have to help it in the uphill tracks will like Tracker really a lot! So why not give Austria a chance to show off the bit tougher rock scene! 20/6-2017