TOMB OF NICK CAGE-VAMPIRE´S KISS(MINI-CD)

Musikaliskt inte något som är lätt att beskriva precis. Det är en tjej på sång och musikaliskt ligger de någonstans mellan punk, psychobilly och indiemusik men som sagt är det väldigt svårt att beskriva detta på rätt sätt för det låter inte som något annat band jag hört innan. Jag gillar Melissas lite desperata röst för den passar bra in till den lite nerviga musiken som gruppen ackompanjerar hennes röst med. Men punkigt är det i alla fall och det är jag glad för och jag är också glad att jag har fått ta del av deras lite udda musik som faktiskt är musik som gör mig glad. 25/5-2015

******

TOMB OF NICK CAGE-VAMPIRE´S KISS(MINI-CD)

Musical not something easy to describe exactly. It's a girl on vocals and musical is the somewhere between punk, psychobilly and indie music but as I said it is very difficult to describe this in the right way it does not sound like any other band I've heard before. I like Melissa's bit frantic voice of the good fit to the little nervy music group accompanying her voice with. But punk is it anyway and I'm glad and I'm also glad that I have been informed of their little odd music that actually is music that makes me happy. 25/5-2015