TJUVKOPPLA-TIGERSKOTT(SINGEL-FLYKTSODA FLYKTREC 024/FLYKTSODA # 52)

 

10 låtar och underbara låtitlar som Toadoppa en Wallenberg, Bob Marley hade dålig kvinnosyn och Noppriga tights och månboots(nej det är inte Räserbajs). Det är många som får sig slevar av ilska som innesporten Padel(kul tycker jag), Reggaen(jag gillar ju reggae men kvinnosynen kanske inte är så bra) …. Texterna är kul och det är skönt att de är utskrivna på textbladet och jag sjunger med så gott det går. Musiken då? Det går otroligt fort och de båda sångarna samsas om att sjunga och att man könner sig överkörd är väl en underdrift. Powerviolence när den är som bäst eller vad ska vi säga om Tjuvkopplas otroligt råa musik. Detta är verkligen inte musik för alla utan här måste man vara beredd på att bli överkörd. Skön inledning på Toadoppa En Wallenbergare och den undda rösten där. Kanske synd ibland att inte texterna hörs bättre med tanke på att det finns mycket som skulle ut till den stora massan och det är ju självklart svårt att höra på en Spotifylyssning om man inte har textbladet till exempel.  Man favoritlåt är helt klart Snokharmoni part II där de ibland har lugnat ner tempot lite och man hinner nästan andas….jävligt kul Ep är det i alla fall coh det är tur man inte tränar till denna för då hade man nog fått en hjärtinfarkt eller varit jävligt vältränad! 3/5-2022


*******

TJUVKOPPLA-TIGERSKOTT(SINGEL-FLYKTSODA FLYKTREC 024/FLYKTSODA # 52)

 

10 songs and wonderful songs like Toadoppa en Wallenberg, Bob marley hade dålig kvinnosyn and Noppriga tight and moonboots (no that's not Räserbajs). There are many who get themselves slivers of anger like the indoor sport Padel(fun I think), Reggae(I like reggae but the view of women may not be so good) .... The lyrics are fun and it's nice that they are printed on the text sheet and I sing along as best I can. What about the music? It goes incredibly fast and the two singers get along with singing and that you get overrun is probably an understatement. Powerviolence at its best or what should we say about the incredibly raw music of Tjuvkoppla. This is certainly not music for everyone, but here you have to be prepared to be run over. Nice introduction to Toadoppa en Wallenbergare and the odd voice there in the beginning. Maybe a shame sometimes that the lyrics are not heard better considering that there is a lot that would go out to the masses and it is of course difficult to hear on a Spotify listen if you do not have the text sheet for example. My favorite song is clearly Snokharmoni part II where they have sometimes calmed down the tempo a little and you almost have time to breathe....damn fun Ep is it anyway coh it's lucky you don't train for this because then you probably would have had a heart attack or been damn fit! 3/5-2022

TJUVKOPPLA-TJUVKOPPLA(SINGEL-FLYKTSODA #32)

 

Ett suveränt namn på ett band tycker jag personligen och med allvarliga texter blandat med lite humor. Jag älskar deras texter om Actionjeans, Ryan air och att ha dåliga knän och att man vill spela som första band när man är trettiofem. Jag älskar att de gjort en låt om idioten Joakim Lamotte och deras Sossar utan blod och tio låtar på 7-8 minuter eller vad det blir är ett rent nöje att lyssna till. Visst går det fort…konstigt vore väl annars. Längsta låten Sossar utan blod klockar in på 1.07 och Snokharmoni på 1.10 och ni förstår att man inte hinner njuta fullt ut av varje låt. Man hinner inte… Tidiga Napalm Death blandat med ett skitsnabbt Missbrukarna kanske. Jag gillar det i alla fall och Flyktsoda kan det här med att hitta nya roliga band. Kanske inte något för er som gillar melodiös USHC och bara är inne på det utan detta är för er som vill och redan har vidgat era vyer med riktigt snabb och galen musik! 28/1-2020


*******

TJUVKOPPLA-TJUVKOPPLA(SINGEL-FLYKTSODA #32)

A superb name for a band I personally and with serious lyrics mixed with a little humor. I love their lyrics about Action jeans, Ryan air and having bad knees and wanting to play as the first band when you are thirty five. I love that they made a song about the idiot Joakim Lamotte and their Sossar utan blood and ten songs in 7-8 minutes or whatever it becomes is a pure pleasure to listen to. Of course things go fast ... strange would be otherwise. The longest songs Sossar utan blod clocks in at 1.07 and Snokharmoni at 1.10 and you understand that you do not have time to fully enjoy each song. You have no time ... Early Napalm Death mixed with an early Missbrukarna maybe. I like it anyway and Flyktsoda can  this with finding new fun bands. Maybe not something for those of you who like melodious USHC and are just into it but this is for you who want and have already widened your views with really fast and crazy music! 28/1-2020