TIGERLEECH-MELANCHOLY BRIDGE(CD-M & O MUSIC)

 

Jag recenserade just nyss en skiva med gruppen och intervjuade dem och så kommer en ny igen…härligt! De kommer från Frankrike och de har get oss många bra band genom tiderna. Efter en tung inledning blir det ännu tyngre skulle man kunna säga. Musiken är väl inte så snabb utan här handlar det mer om tyngd än om speed om man säger så. Nåogn slags stoner fast ändå med ett mer nyanserat innehåll skulle jag nog säga. Lite som den tidiga grungen skulle jag kunna säga om en låt som The Messenger till exempel. Och det är en befriande känsla att höra de taggtrådsvassa gitarrerna skära genom musiken och just därför blir det en skön ljudbild. Så varför inte kolla Tigerleech för jag tycker verkligen att de är värda uppmärksamheten. Saknar ni tidiga Pearl Jam, Soundgarden etc så tycker jag nog att ni ska kolla in Tigerleech. 23/9-2021


*******

TIGERLEECH-MELANCHOLY BRIDGE(CD-M & O MUSIC)

I just reviewed a record with the group and interviewed them and then a new one comes back... wonderful! They come from France and they have given us many good bands through the ages. After a heavy start, it gets even heavier, you might say. The music is not so fast, but here it is more about weight than speed if you say so. Well, kind of stoner, but still with a more nuanced content, I'd say. A bit like the early grunge, I could say about a song like The Messenger, for example. And it's a liberating feeling to hear the barbed-wire guitars cut through the music and that's why it becomes a nice soundscape. So why not check Tigerleech because I really think they're worth the attention. If you miss early Pearl Jam, Soundgarden etc, I think you should check out Tigerleech. 23/9-2021

TIGERLEECH-THE EDGE OF THE END(CD)

 

En fransk grupp som sjunger på engelska. De spelar en riktigt tung typ av musik. Visst skulle man kunna kalla det metal men det är inte Iron Maiden om man säger så. Lite mer sludgemetal/stonermetal och en dos av tyngre saker som Killing Joke/Amebix någonstans i bakgrunden. Jag gillar det tunga soundet för man får nästan en domedagsfeeling på något sätt. Inte för att jag är ute efter domedagen men jag gillar det soundet. Så det är svårt att säga om det är den typiske metaldiggaren som kommer att gilla detta mest eller de punkare som är inne på hardcore och de banden som jag nämnde. Jag bara njuter av deras hårda stil och för att hjälpa er lite mer på traven om ni inte fattar vilken musik de spelar så tänker jag på Rage Against the Machine ibland också… Bra hård musik är det i alla fall Älskar deras Jungle Punk som är en riktig hardcorestänkare. 22/6-2021


*******

TIGERLEECH-THE EDGE OF THE END(CD)

A French group singing in English. They play a really heavy type of music. Sure, you could call it metal, but it's not Iron Maiden, so to speak. A little more sludge metal / stoner metal and a dose of heavier things like Killing Joke/Amebix somewhere in the background. I like the heavy sound because you almost get a doomsday feeling somehow. Not because I'm after doomsday, but I like that sound. So it's hard to say if it's the typical metalfans who will like this the most or the punks who are into hardcore and the bands I mentioned. I just enjoy their hard style and to help you a little more on the thinking if you do not understand what music they play, I think of Rage Against the Machine sometimes too… Good hard music it is anyway. I love their Punk Jungle which is a really good hardcore song. 22/6-2021