THE NO SOLOS-WE GO IT ALONE(SINGEL-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 20)

 

Bollmora Rekords är ett skivbolag som expanderat en hel del. Det har varit mest punkutsläpp men här är det en singel som man får lite country/folkmusikkänsla av och jag tänker lite på en grupp som Walkabouts i första andetaget eller första lyssningen kanske jag ska säga. Jag gillar det och det hade varit härligt med en hel skiva med gruppen för det är lugn musik som ändå är så skön på något sätt och ibland känns det skönt att bryta av från det hårda. Jag tycker ibland att Fannys röst påminner mig lite om Marianne Faithfull lite grand och det är väl en komplimang. Baksidan This dirty Town är minst lika bra om inte bättre till och med sitt sköna sound med sina akustiska toner och riktigt bra växelsång mellan Fanny och Verre och varför inte lyssna lite på den här gruppen. För på något sätt finns det en punkkänsla i detta tycker jag trots att det inte är punk alls. 18/12-2023


*******

THE NO SOLOS-WE GO IT ALONE(SINGEL-BOLLMORA REKORDS SIKVÄGEN 20)

 

Bollmora Rekords is a record label that has expanded a lot. It has been mostly punk releases but here it is a single that you get a little country/folk music feeling of and I think a little about a group like Walkabouts in the first breath or the first listen, I should say maybe. I like it and it would have been nice with a whole record with the group because it's calm music which is still so nice in some way and sometimes it feels good to break off from the hard. I sometimes think that Fanny's voice reminds me a little about Marianne Faithfull a little bit and that´s a compliment. The B-side This dirty Town is at least as good if not better even their nice sound with their acoustic tones and really good vocals between Fanny and Verre and why not listen a little to this group. Because in some way there is a punk feeling in this, I think, even though it is not punk at all. 18/12-2023