THE MOST-BEAT BEAT BOOM!!(CD- THE MOST RECORDINGS TMR008)

 

Denna skiva kom ut 2018 men skulle lika gärna ha kommit ut 1968.  Men skulle den ha kommit ut då så skulle det mest vara låtar som var covers och här har The Most lyckats få till ett album av 60-tals garage med nästan bara egna låtar. Det finns ju självklart referenser till många andra grupper men visst hör man Tages och Who, Stones här. En del Beatles(då kanske de tidiga) finns här också. Det är en väldigt snyggt producerad skiva och hela konceptet är bra. Man kan ju tycka vad man vill om grupper som lever i det förgångna men jag tycker inte The Most gör det. Visst låter det gammalt men med en fräsch touch av nutid på något sätt.  Jag är ju uppvuxen med en syster som älskade Tages och fick höra mycket sådant då….5/5-2021


*******

THE MOST-BEAT BEAT BOOM!!(CD- THE MOST RECORDINGS TMR008)

This album was released in 2018 but would just as well have been released in 1968. But if it had been released then it would mostly be songs that were covers and here The Most has managed to get an album of 60's garage with almost only their own songs . There are of course references to many other groups, but of course you hear Tages and Who, Stones here. Some Beatles (then maybe the early ones) are here as well. It is a very nicely produced record and the whole concept is good. You can think what you want about groups that live in the past, but I do not think The Most does. Sure, it sounds old but with a fresh touch of the present in some way. I grew up with a sister who loved Tages and heard a lot of that then… .5/5-2021

THE MOST-INVASION COMPLETED(CD- THE MOST RECORDINGS TMR006)

 

Invasion completed kom ut 2015 och här får vi 15 låtar och det är låttitlar som She´s nuts, Fuzzy patterns och Shout it out. Visst fortsätter det på samma stil på denna skiva och en lekfull låt på den här skivan är verkligen She´s nuts som innehåller många kända låtar i en och samma känns det som. Jag tycker också på denna skiva höra lite mer av Monkees och Beach Boys och det känns som om jag bara slänger runt en massa namn men det är inte så konstigt med en skiva som är fylld av musik som det var längesedan man hörde liknande första gången. Go Steady känns som en tidig Stones-låt och det är en skön känsla i den låten och man tänker lite på tidig 77-punk på samma gång och det är inte fel precis. Attityd är något The Most är fyllda av tycker jag och det genomsyrar det mesta de gör. 5/5-2021


*******

THE MOST-INVASION COMPLETED(CD- THE MOST RECORDINGS TMR006)

Invasion completed came out in 2015 and here we get 15 songs and rae are song titles like She´s nuts, Fuzzy patterns and Shout it out. Of course, it continues in the same style on this record and a playful song on this record is really She´s nuts which contains many famous songs in one and the same it feels like. I also think on this record I hear a bit more of Monkees and Beach Boys and it feels like I'm just throwing around a lot of names but it's not so strange with a record that is full of music as it was a long time ago you heard similar the first time. Go Steady feels like an early Stones song and there is a nice feeling in that song and you think a bit about early 77-punk at the same time and it's not exactly wrong. Attitude is something The Most are full of I think and it permeates most of what they do. 5/5-2021

THE MOST-AUTO-DESTRUCTIVE ART(CD-THE MOST RECORDINGS TMR004)

 

På denna skiva som kom ut 2013 var Inge Johansson(Gatuplan, INC, Against me etc) med och spelade bas. Han har ju varit med i en del grupper och han figurerat i denna Umeå-grupp kanske inte är så konstigt. Jag kan fortsätta rabbla gamla grupper som säkert inspirerat dem och fortsätter med Kinks och Who igen men det viktiga är väl att det känns äkta det som the Most gör och det gör det verkligen. De 12 låtarna skulle kunna vara tagna från valfritt modsband LP-skiva och jag tror att det är komplimang och inte något taskigt att säga så. För det går ju inte att förneka rötterna för de finns där men som sagt The Most är ändå ett av Sveriges mest intressanta band nu eftersom jag fick alla deras tre skivor på en gång så är de nya för mig! Kolla in för h-e! Spiderman är en liten favorit på skivan! Låter som Batman Theme men sjungs med Spiderman istället.  5/5-2021


*******

THE MOST-AUTO-DESTRUCTIVE ART(CD-THE MOST RECORDINGS TMR004)

Inge Johansson (Gatuplan, INC, Against me etc) was on this record that came out in 2013 and played bass. He has been in some groups and he figured in this Umeå group is perhaps not so strange. I can continue to rabble old groups that have surely inspired them and continue with Kinks and Who again, but the important thing is that it feels real what The Most do and it really does. The 12 songs could have been taken from any modband LP and I think it's a compliment and not something shitty to say so. Because it is not possible to deny the roots because they are there, but as I said The Most is still one of Sweden's most interesting bands now because I got all their three records at once, they are new to me! Check it out for gods sake! Spiderman is a little bit of favorite on the record, sounds like! Batman Theme but singed with Spiderman instead. 5/5-2021