THE DINZ-I HATE THE DINZ(MINI-CD)

En fyralåtars skiva med en av mina nya favoritgrupper och här har vi ett lite annorlunda sound på något sätt. Kompakt, mer rytm och hårdare på något sätt. Svårt att förklara i ord för det måste nog höras för att det ska li rätt beskrivning men basen är lite dansant på något sätt och man får nästan en technofeeling i punktempo. Ganska fräcka låtar men jag kanske gillar skivan Dinlo mer men det är lite konservativt att tycka ett band ska låta på ett speciellt sätt. De har utvecklat sin stil på den här skivan och jag får nog ge den ett par lyssningar till för att den ska sätta sig riktigt men som sagt jag gillar det mer gamla soundet men jag förstår att grupper vill utvecklas och det har de gjort…tänker på att Killing Joke möter 77-punk eller något sådant i Napoleons party. Min favoritlåt på skivan är sista låten Today´s a great day som är en anarkopunklåt med sköna melodier…älskar den och framförallt dialekten i sången.  31/8-2023


********

THE DINZ-I HATE THE DINZ(MINI-CD)

A four-song album with one of my new favorite groups and here we have a slightly different sound in some way. Compact, more rhythm and harder somehow. Hard to explain in words because itt must probably be heard for it to be the right description, but the bass is a bit danceable in some way and you almost get a techno feeling in punk tempo. Pretty cool songs but I might like the album Dinlo more but it's a bit conservative to think a band should sound in a special way. They have developed their style on this album and I'll probably have to give it a couple more listens for it to settle down really but as I said I like the more old sound but I understands that groups want to be developed and they have done ... thinking of Killing Joke meets 77-punk or something like that in Napoleon's party. My favorite song on the album is the last song Today ́s a great day which is an anarcho-punk song with nice melodies... Love it and especially the dialect of the song. 31/8-2023

THE DINZ-DINLO(CD)

 

Inledningsvis tycker jag nästan att The Dinz påminner mig om Conflict eller något sådant anarkoband och det är ju ett band som jag älskar. Lägg in lite rockigare tongångar och ett typiskt engelskt sound så tror jag att jag har beskrivit The Dinz perfekt 😉 . Det är ett aggressivt sound många gånger men på ett mycket balanserat sätt och man hör även 77-influenser i deras musik och ni förstår ganska snabbt att jag bara äskar detta. För det är såhär punk ska låta tycker jag. Man ska bli underhållen, de som inte förstår ska bli skrämda och man får lite av samma känsla som när punken var ny och skrämmande. Ni vore väldigt dumma om ni inte gav den här gruppen en chans för kom ihåg var ni läste det först(eller kanske inte först)men den här gruppen borde kunna bli stor i vissa kretsar. Om man tittar på bilder på gruppen så ser de ut som helt vanliga gubbar och kanske inte som ett punkband men punk är det verkligen! Riktigt jävla bra! Älskar bara låten där Emily Flea är med och sjunger… 31/8-2023


********

THE DINZ-DINLO(CD)

 

Initially, I almost think that The Dinz reminds me of Conflict or some such anarcho band and it's a band that I love. Add in some rockier tones and a typical English sound and I think I have described The Dinz perfectly 😉. It's an aggressive sound a lot of times but in a very balanced way and you also hear 77 influences in their music and you understand pretty quickly that I just love this. Because this is how punk should sound, I think. You should be entertained, those who do not understand should be frightened and you get a bit of the same feeling as when punk was new and scary. You would be very stupid not to give this group a chance because remember where you read it first (or maybe not first) but this group should be able to become big in some circles. If you look at pictures of the group, they look like ordinary guys and maybe not like a punk band but punk it really is! Really fucking good! Really love the song there Emily Flea is singing… 31/8-2023